Opintososiaaliset edut

Opintotuki 

Perustutkintoa suorittava opiskelija voi saada opintotukea, joka koostuu opintorahasta, asumislisästä ja opintolainasta. Opintotukiesitteitä ja lisätietoja saat Helpistä, asuinkuntasi Kelan toimistosta sekä verkkosivuilta www.kela.fi. Voit tehdä opintotukihakemuksen myös sähköisesti Kelan kotisivulla. 

Ruokailu 

Perustutkinto-opiskelijoilla on oikeus maksuttomaan ateriaan tietyin ehdoin 1.1.2018 alkaen. Uuden lain myötä ateriaoikeutta on laajennettu niin, että kaikki päätoimisesti ammatillista perustutkintoa ja ammatillisen perustutkinnon tutkinnon osia suorittavat opiskelijat (pois lukien oppisopimusopiskelijat) ovat oikeutettuja maksuttomaan ateriaan Mercurian opiskelijaravintolassa. 

Opiskelija on oikeutettu maksuttomaan ateriaan opiskeluun kuuluvina lähipäivinä tai ollessaan työpaikalla järjestettävässä koulutuksessa työelämäjaksolla. Huom! Etäpäivinä tai opiskeluun liittymättömistä työpäivistä opiskelijat eivät ole oikeutettuja maksuttomaan ateriaan. Maksuton ateria edellyttää Kela-kortin esittämistä opiskelijaravintolassa.  

Kun opiskelija osallistuu työpaikalla järjestettävään koulutukseen, eikä hänellä ole mahdollisuutta ruokailla Mercurian opiskelijaravintolassa, maksetaan opiskelijalle ateriakorvausta 5,00 €/pv. Ateriakorvausta haetaan jälkikäteen, jotta voidaan todentaa opiskelijan osallistuminen työpaikalla järjestettyyn koulutukseen. Opiskelija hakee ateriakorvausta Wilmassa, ja ateriakorvauslomake löytyy Hakemukset ja päätökset -kohdasta.  

Lisätietoja opiskelijoiden maksuttomaan ateriaoikeuteen liittyen saat opintotoimistosta tai omalta ohjaajaltasi. 

Koulumatkatuki 

Koulumatkatuki korvaa päivittäisten koulumatkojen kustannuksia. Voit saada koulumatkatukea, jos asut Suomessa ja olet päätoiminen opiskelija. Ikä tai oma taloutesi eivät vaikuta tuen saamiseen, vaan siihen vaikuttaa koulumatkasi pituus ja kustannukset. Voit saada koulumatkatukea ensisijaisesti matkoihin julkisessa liikenteessä tai koulukuljetuksessa. Olet oikeutettu koulumatkatukeen, jos 

  • koulumatkasi on vähintään 7 kilometriä yhteen suuntaan 
  • jos sinulla on 15 matkapäivää tai enemmän kalenterikuukaudessa, voit saada täysimääräisen koulumatkatuen 
  • jos sinulla on 10–14 matkapäivää kalenterikuukaudessa, voit saada koulumatkatukea, mutta tuki on puolet täysimääräisestä tuesta 
  • Jos sinulla on alle 10 matkapäivää kalenterikuukaudessa, et voi saada koulumatkatukea. 

Maksuttomaan koulutukseen oikeutetut opiskelijat saavat koulumatkatukea erilaisilla ehdoilla kuin muut opiskelijat. 

Koulumatkatuki opiskelijoille, joilla ei ole oikeutta maksuttomaan koulutukseen: voit saada koulumatkatukea, jos koulumatkasi yhteen suuntaan on vähintään 10 kilometriä. Jotta voit saada kalenterikuukaudelta täysimääräisen tuen, sinulla on oltava kalenterikuukauden aikana matkapäiviä 15 tai enemmän ja matkojesi on maksettava yli 54 euroa. Maksat yleensä matkoista itse 43 euroa kalenterikuukaudessa (kela.fi). 

Näin haet koulumatkatukea 

• Hae koulumatkatukea erikseen joka lukuvuodeksi (1.8.–31.7.). 
• Hakemuslomakkeita saat oppilaitoksista, Kelan palvelupisteistä ja osoitteesta www.kela.fi/lomakkeet. 
• Toimita täytetty koulumatkatukihakemus KM 1 oppilaitokseesi.