Heading hidden

Erityisopettajat opiskelun tukena

liiketalouden perustutkinto, merkonomi, koulutus, erityisopetus

MERCURIAn erityisen tuen tarpeessa olevia opiskelijoita palvelee ryhmänohjaajien sekä opinto-ohjaajien lisäksi kaksi koulutettua erityisopettajaa. Erityisopetuksen tavoitteena on antaa jokaiselle opiskelijalle sellainen kaupan ja hallinnon alan ammattitaito, että hän työllistyy koulutustaan vastaaviin tehtäviin.

Erityisopetus on Kauppiaitten Kauppaoppilaitoksessa järjestetty joko koko- tai osa-aikaisena erityisopetuksena tai normaaliin opetusluokkaan yhdistettynä opetuksena. Tukitoimia ovat esimerkiksi pidennetty koeaika ja samanaikaisopetus. Oppilaitoksessamme toimii pienryhmiä joka päivä omissa tiloissaan, joissa on kaikki tarvittava välineistö tuen tarjoamiseksi erilaisissa tilanteissa.

Erityisopettaja auttaa oppimiseen ja motivaatioon liittyvissä haasteissa. Opintojen alussa opiskelijat osallistuvat osaamiskartoitukseen.
Siihen sisältyy myös lukiseula, jolla pyritään selvittämään viitteitä mahdollisista lukivaikeuksista. Erityisopetusta ja tukiopetusta annetaan oppitunneilla erityisopettajan samanaikaisopetuksena,
Varikolla ja joustavassa pienryhmässä.

liiketalouden perustutkinto, merkonomi, koulutus, erityisopinnot
Raija Dobson

Raija Dobson

Marisa Köngäs

Marisa Köngäs