Heading hidden

https://www.mercuria.fi/wp-content/uploads/2020/09/VA_LOGO_RGB-400x150.png
https://www.mercuria.fi/wp-content/uploads/2020/09/mercuria-logo-CMYK-blue-horizontal-500x200.png
Mercurian valmistujaiset keväällä 2018.

 

Mercurian/Vantaan aikuislukion yhteistyöprojekti - merkonomi ja ylioppilas

Ylioppilastutkintoon voi osallistua paitsi lukion oppimäärän, myös ammatillisen tutkinnon suoritettuaan. Mercurian opiskelijoille tarjotaan mahdollisuus suorittaa ylioppilastutkintoon valmentavat lukion kurssit äidinkielessä, englannissa, matematiikassa (lyhyessä) ja ruotsissa integroituna ammatillisiin opintoihin. Yhteiskuntaopista ja terveystiedosta on myös mahdollista suorittaa riittävästi kursseja ylioppilastutkintoon pääsemiseksi. Lukiotunnit on sijoitettu opiskelijoiden normaaliin lukujärjestykseen. Ensimmäisenä vuonna lukiotunnit pidetään tiistai- ja torstai-iltapäivisin, ja toisena ja kolmantena lukuvuonna lukio-opintoja on myös maanantaisin. Kaksoistutkintolaiset voivat vapaasti osallistua myös aikuislukion järjestämille iltakursseille sekä Martinlaakson ja Tikkurilan lukion kursseille aina kun ryhmissä on tilaa. Tämä on myös tarpeen ja suositeltavaa, jotta ennen ylioppilaskirjoituksia ehtii käydä riittävän monta kirjoituksiin valmistavaa kurssia.

Työelämäjaksojen aikana ei pääsääntöisesti ole lukio-opetusta.  Lukiokurssit luetaan pakollisiksi valinnaisiksi ja vapaasti valittaviksi tutkinnonosiksi niin että kaksoistutkintolaisilta vaadittu yhteisosaamispistemäärä on sama kuin merkonomitutkinnossa eli 180 osp. Tästä lukio-opintojen osuus on n. 30 osp, josta yksi lukiokurssi vastaa 1,5 osaamispistettä. Kurssien opettajina toimivat Vantaan aikuislukion opettajat. Aikuislukio järjestää myös ylioppilaskirjoitukset.

Ylioppilastutkinto

Tutkintoon kuuluu neljä pakollista ainetta (keväällä -22 tai sen jälkeen kirjoitukset aloittaville viisi): äidinkieli ja kolme (neljä) seuraavista: pakollinen vieras kieli (yleensä englanti); ruotsi, matematiikka ja reaalikoe/kokeet (psykologia/ filosofia/ biologia/ fysiikka/biologia/uskonto/ elämänkatsomustieto/yhteiskuntaoppi/ kemia/ maantiede/ terveystieto). Englannista, ruotsista tai matematiikasta on suoritettava pitkään oppimäärään perustuva koe.  Ylimääräisiäkin aineita voi kirjoittaa reaalissa tai lyhyissä kielissä. Jos opiskelijan äidinkieli on muu kuin suomi, hän osallistuu suomi toisena kielenä –kursseille aikuislukiossa, ja suorittaa S2 (suomi toisena kielenä) yo-kokeen.
Mercuriassa yo-valmennuksessa keskitytään englantiin, äidinkieleen, matematiikkaan ja ruotsiin. Opiskelija voi halutessaan korvata matematiikan tai ruotsin jollakin reaaliaineella.  Näin valitessaan tulee HOKS-ohjaajalta tai aikuislukion opolta varmistaa, että kyseisen aineen tarpeelliset ylioppilastutkintoon valmentavat opinnot tulevat suoritetuksi esim. aikuislukiossa puolella.

Kirjoitusten ajoittaminen

Koko yo-tutkinto on suoritettava kolmen peräkkäisen tutkintokerran aikana, esim. kevät -21, syksy -21 ja kevät -22. Ylioppilaskirjoituksiin voi osallistua aikaisintaan 1,5 vuotta ammatillisten opintojen aloittamisen jälkeen, jolloin opintoja on oltava 90 osaamispistettä. Hylätyn yo-kokeen voi uusia kolme kertaa kolmen peräkkäisen tutkintokerran aikana, ja hyväksytyt kokeet jäävät siksi aikaa odottamaan.  Hyväksyttyä koetta saa yrittää korottaa rajoituksetta. Tutkintoa voi täydentää halutessaan myöhemmin eri tason kokeilla tai ylimääräisillä kokeilla.

Mercurian valmennuspaketin mukaan kirjoitukset suoritetaan hajautetusti 2. lukuvuoden keväällä, 3. lukuvuoden syksyllä ja 3. lukuvuoden keväällä, jolloin opiskelijoiden on mahdollista saada sekä ammatillinen tutkinto että ylioppilastutkinto valmiiksi kolmessa vuodessa.

Aikuislukion iltakurssit

Etenkin opintojen loppuvaiheessa kannattaa osallistua Mercuriassa ja Tikkurilan lukiossa myös iltaisin toimivan aikuislukion syventäville ja kertaaville kursseille yo-kirjoitusaineissa. Lukioaineiden opettajat ohjaavat opiskelijoita suositeltaville kursseille. Reaalikokeeseen osallistujat saavat reaaliaineiden opetusta esim. aikuislukiossa. Suoritetut lukiokurssit kartuttavat myös Mercurian ammatillisen tutkinnon yhteisosaamispistemäärää. Opiskelu aikuislukion iltakursseilla on kaksoistutkinnon suorittajille maksutonta.

Aikuislukion kesäkurssit

Syksyllä kirjoittavat voivat osallistua Vantaan aikuislukion elokuussa järjestämille englannin ja matematiikan abiturienttikursseille tai muille lukion oppimääriä kertaaville kursseille. Kesäkurssit ovat maksullisia.

Kolmoistutkinto

Ylioppilaskirjoituksiin osallistutaan ammatillisen tutkinnon perusteella. Jos opiskelija haluaa myös koko lukion päättötodistuksen, opinnot voi täydentää puuttuvien lukiokurssien osalta aikuislukion iltakursseilla. Kursseja lukion päättötodistukseen tarvitaan 44.

Tiedustelut yhdistelmäopinnoista:

  • Apulaisrehtori Pekka Rajala, p. 050 3504655
  • Kaksoistutkintokoordinaattori Leena Huhtilainen
  • Opinto-ohjaaja Johannes Lehtinen, p. 050 3042075
  • Tikkurilan lukion ja Vantaan aikuislukion rehtori Mari Aalto , p. 040 595 1530
  • Mercurian koulutuspäällikkö, lukio-opinnot: Mika Orenius, mika.orenius(at)mercuria.fi,  p. 040 1207516
  • Mercurian opinto-ohjaaja Raija Dobson, raija.dobson(at)mercuria.fi, p. 050 323 4842

 

Vantaan aikuislukion toimipisteet:

  • Martinlaakso: Mercuria, Martinlaaksontie 36, 01620 Vantaa
  • Tikkurila: Tikkurilan lukion rakennus, Valkoisenlähteentie 53, 01370 Vantaa

 

Vantaan aikuislukion nettisivut: www.sivistysvantaa.fi/vantaanaikuislukio/

Opettajat:   

YD: Ylva Davidson (ruotsi, RUB)

RK: Reetta Kaikkonen (matematiikka, MAB)

TK: Timo Kivioja (matematiikka MAB, fysiikka FY)

EK: Elina Kylliäinen (äidinkieli, AI)

HK: Hannu Köngäs (matematiikka, MAB)

UL: Ulla Lehtonen (yhteiskuntaoppi, YH)

PR: Pekka Rajala (matematiikka, MAY, MAB)

JR: Jarno Raukko (englanti, ENA)

ES: Essi Sulander (äidinkieli, AI)

Opettajat ovat tavoitettavissa Wilmaviestein tai sähköpostilla: etunimi.sukunimi@eduvantaa.fi