Heading hidden

https://www.mercuria.fi/wp-content/uploads/2020/09/VA_LOGO_RGB-400x150.png
https://www.mercuria.fi/wp-content/uploads/2020/09/mercuria-logo-CMYK-blue-horizontal-500x200.png
Mercurian valmistujaiset keväällä 2018.

Mercurian/Vantaan aikuislukion yhteistyöprojekti - merkonomi ja ylioppilas

Ylioppilastutkintoon voi osallistua paitsi lukion oppimäärän, myös ammatillisen tutkinnon suoritettuaan. MERCURIAn opiskelijoille tarjotaan mahdollisuus suorittaa ylioppilastutkintoon valmentavat lukion kurssit integroituna ammatillisiin opintoihin äidinkielessä, englannissa, matematiikassa (lyhyessä) ja ruotsissa.  Yhteiskuntaopista, terveystiedosta ja psykologiasta on myös mahdollista suorittaa riittävästi kursseja ylioppilaskokeen suorittamiseksi. Lukiotunnit on sijoitettu opiskelijoiden normaaliin lukujärjestykseen, ensimmäisenä vuonna kahteen iltapäivään viikossa, tiistaihin ja torstaihin. Toisena ja kolmantena lukuvuonna lukio-opintoja on lähinnä maanantaisin. Kaksoistutkintolaiset voivat vapaasti osallistua myös aikuislukion järjestämille iltakursseille. Tämä on myös tarpeen ja suositeltavaa, jotta ennen ylioppilaskirjoituksia ehtii käydä riittävän monta kirjoituksiin valmistavaa kurssia.

Työssäoppimisjaksojen aikana ei pääsääntöisesti ole lukio-opetusta.  Lukiokurssit luetaan pakollisiksi valinnaisiksi ja vapaasti valittaviksi tutkinnonosiksi niin, että kaksoistutkintolaisilta vaadittu yhteisosaamispistemäärä on sama kuin merkonomitutkinnossa eli 180 op. Tästä lukio-opintojen osuus on n. 30 op, ja yksi lukiokurssi vastaa puoltatoista osaamispistettä. Kurssien opettajina toimivat Vantaan aikuislukion opettajat. Aikuislukio järjestää myös ylioppilaskirjoitukset.

Ylioppilastutkinto

Tutkintoon kuuluu viisi pakollista ainetta: äidinkieli ja neljä seuraavista: pakollinen vieras kieli (yleensä englanti); ruotsi, matematiikka ja reaalikoe/kokeet (psykologia/ filosofia/ biologia/ fysiikka/biologia/uskonto/ elämänkatsomustieto/yhteiskuntaoppi/ kemia/ maantiede/ terveystieto). Englannista, ruotsista tai matematiikasta on suoritettava pitkään oppimäärään perustuva koe.  Ylimääräisiäkin aineita voi kirjoittaa reaalissa tai lyhyissä kielissä. Jos opiskelijan äidinkieli on muu kuin suomi, hän osallistuu suomi toisena kielenä –kursseille aikuislukiossa, ja suorittaa S2 (suomi toisena kielenä) yo-kokeen.

Kaksoistutkinnon lukio-opintojaksoissa Mercuriassa keskitytään englantiin, äidinkieleen, matematiikkaan, ruotsiin ja reaaliaineista yhteiskuntaoppiin, terveystietoon ja psykologiaan. Opiskelija voi halutessaan korvata matematiikan tai ruotsin jollakin reaaliaineella.  Näin valitessaan tulee HOKS-ohjaajalta tai aikuislukion opolta varmistaa, että kyseisessä aineessa tarpeelliset ylioppilastutkintoon valmentavat opinnot tulevat suoritetuksi esim. aikuislukiossa iltaisin.

//www.mercuria.fi/wp-content/uploads/2021/08/kaksoistutkinnon-rakenne-2.jpg

Kirjoitusten ajoittaminen

Koko yo-tutkinto on suoritettava kolmen peräkkäisen tutkintokerran aikana, esim. kevät -23, syksy -23 ja kevät -24. Ylioppilaskirjoitukset voi aloittaa aikaisintaan 1,5 vuoden ammatillisten opintojen jälkeen, jolloin opintoja on oltava 90 osaamispistettä. Hylätyn yo-kokeen voi uusia kolme kertaa kolmen peräkkäisen tutkintokerran aikana, ja hyväksytyt kokeet jäävät siksi aikaa odottamaan.  Hyväksyttyä koetta saa yrittää korottaa rajoituksetta. Tutkintoa voi täydentää halutessaan myöhemmin eri tason kokeilla tai ylimääräisillä kokeilla.

Mercurian valmennuspaketin mukaan kirjoitukset suoritetaan hajautetusti 2. lukuvuoden keväällä, 3. lukuvuoden syksyllä ja 3. lukuvuoden keväällä, jolloin opiskelijoiden on mahdollista saada sekä ammatillinen tutkinto että ylioppilastutkinto valmiiksi kolmessa vuodessa.

Aikuislukion iltakurssit

Etenkin opintojen loppuvaiheessa kannattaa osallistua myös iltaisin Mercuriassa ja Tikkurilan lukiossa toimivan aikuislukion syventäville ja kertaaville kursseille yo-kirjoitusaineissa. Lukioaineiden opettajat ohjaavat opiskelijoita suositeltaville kursseille. Reaalikokeeseen osallistujat saavat reaaliaineiden opetusta Mercurian lisäksi aikuislukiossa. Suoritetut lukiokurssit kartuttavat myös yhteisosaamispistemäärää Mercuriassa. Opiskelu aikuislukion iltakursseilla on kaksoistutkinnon suorittajille maksutonta.

Aikuislukion kesäkurssit

Syksyllä kirjoittavat voivat osallistua Vantaan aikuislukion elokuussa järjestämille englannin ja matematiikan abiturienttikursseille tai muille lukion oppimääriä kertaaville kursseille. Kesäkurssit ovat maksullisia.

Kolmoistutkinto

Ylioppilaskirjoituksiin osallistutaan  ammatillisen tutkinnon perusteella. Jos opiskelija haluaa myös koko lukion päättötodistuksen, opinnot voi täydentää puuttuvien lukiokurssien osalta aikuislukion iltakursseilla. Kursseja lukion päättötodistukseen tarvitaan 44.

Yhteystiedot ja tiedustelut liittyen kaksoistutkintoon

Apulaisrehtori
Pekka Rajala
pekka.rajala@eduvantaa.fi
p. 050 3504655

Kaksoistutkintokoordinaattori
Leena Huhtilainen
leena.huhtilainen@eduvantaa.fi

Aikuislukion opinto-ohjaaja
Pekko Tella
pekko.tella@vantaa.fi
p.  050 3042075

Mercurian opinto-ohjaaja
Raija Dobson
raija.dobson@mercuria.fi
p. 050 323 4842

Tikkurilan lukion ja Vantaan aikuislukion rehtori
Mari Aalto
mari.aalto@vantaa.fi
p. 040 595 1530

Mercurian koulutuspäällikkö, lukio-opinnot
Mika Orenius
mika.orenius(at)mercuria.fi,
p. 040 1207516

Vantaan aikuislukion toimipisteet

Martinlaakso: Mercuria
Martinlaaksontie 36, 01620 Vantaa

Tikkurila: Tikkurilan lukion rakennus
Valkoisenlähteentie 53, 01370 Vantaa


Vantaan aikuislukion nettisivut:
www.sivistysvantaa.fi/vantaanaikuislukio/


Opettajat

Englanti: Leena Huhtilainen, Emmi Sormunen

Matematiikka: Pekka Rajala

Psykologia: Mikko Leinonen

Ruotsi: Ylva Davidson

Yhteiskuntaoppi: Otto Kantanen

Äidinkieli/S2: Elina Kylliäinen, Essi Sulander

Opettajat tavoittaa wilmaviestein tai sähköpostilla: etunimi.sukunimi@eduvantaa.fi