16.03.2021

Opiskelijakyselyn tulokset ja jaksaminen etäopinnoissa

Viime aikoina on puhuttu ammatillisen koulutuksen laadusta, ja opiskelijoiden motivaatiosta ja oppimisesta etäopetuksessa. Mercuria teetti kyselyn omien opiskelijoiden keskuudessa ja kysyi opiskelijoiden henkisestä ja fyysisestä jaksamisesta, sekä opintojen sujumisesta etäkoulussa. Kyselyyn vastasi kaikkiaan 183 liiketoiminnan perustutkinnon opiskelijaa. Kysymykseen ”Oma jaksaminen tällä hetkellä” saatiin keskiarvoksi 3,49 arviointiasteikolla 1-5 (1=erittäin huono, 5=erittäin hyvä). Yli puolet, eli n. 53% vastasi, että oma jaksaminen on hyvällä tai erittäin hyvällä tasolla (4 tai 5). Lisäksi kysyttiin asioita, mitkä asiat vaikuttavat positiivisesti tai negatiivisesti omaan jaksamiseen. Muutamia seikkoja nousi esille sekä hyvistä että huonoista asioista. Huonoja puolia etäopetuksessa on yksinäisyys; se, että ei näe kavereita ja kaikki pitää tehdä yksin. Lisäksi liika istuminen ruudun äärellävie motivaatiota ja voimia. Hyviä puolia etäkoulussa ovat esimerkiksi rutiinien tuoma rauha arkeen; nukutaan hyvin, liikutaan ja syödään terveellisesti. Myös perhe ja kaverit tuovat iloa arkeen.

Tämän kyselyn tulokset ovat kaikesta huolimatta lohduttavat, vaikka kokonainen lukuvuosi on kohta vierähtänyt eri tasoisia poikkeusoloja noudattaen. Vielä pitäisi vähän aikaa jaksaa, ja jaksamisessa opiskelijoitamme auttavat terveydenhuoltomme henkilökunta sekä omat ohjaajat.

kuraattori Anne Elojärvi (043 826 6106)
psykologi Anni Hirsaho (043 825 9708)
terveydenhoitaja Minna Leutonen (043 825 9924)
terveydenhoitaja Silja Apilainen (040 823 8980) – toistaiseksi muissa työtehtävissä
oppilaitosdiakoni Pekka Siutila (050 355 2715)
psykiatrinen sairaanhoitaja Susanna Poutiainen (040 770 5521)