22.12.2022

Business Ambulance – Mercuria mukana tekemässä somemarkkinointia paikallisille yrityksille

Sosiaalisen median merkitys markkinointikanavana on kasvanut merkittävästi viimeisten vuosien aikana. Somemarkkinoinnin positiivisiin puoliin kuuluu sen monipuolisuus: somessa yritykset voivat markkinoida tuotteitaan ja palveluitaan helposti globaalisti ympäri maailmaan, mutta myös kohdennetusti ja paikallisesti. Markkinoinnin lainalaisuudet pätevät yhtä lailla sosiaalisessa mediassa kuin perinteisissäkin markkinointikanavissa. Somessa on erilaisia alustoja eri kohderyhmille, joiden kautta yritykset voivat markkinoida juuri oikeille ja potentiaalisille asiakkaille. Mutta vaikka oikeiden kohderyhmien etsiminen somesta kuulostaa helpolta, ei se kuitenkaan aina sitä ole. Monet yritykset kamppailevat markkinoinnin kanssa, eikä päivittäisiltä tekemisiltä oikein ehdi keskittyä kohderyhmien etsimiseen tai markkinointikampanjoiden suunnitteluun.

Mercuria on yhdessä kansainvälisten yhteistyökumppaniensa kanssa lähtenyt tarjoamaan apua pienille ja keskisuurille yrityksille ja suunnittelee somemarkkinointikampanjoita opiskelijatyönä seuraavan vuoden aikana. Mukana hankkeessa on yhteistyökouluja Saksasta, Hollannista, Espanjasta ja Thaimaasta, joiden opiskelijat ensin opettelevat sosiaalisen median markkinointikäytäntöjä ja sen jälkeen vievät opittuja asioita käytäntöön eri yrityksiin. Opiskelijat jakaantuvat ryhmiin, ja jokaisella ryhmällä on oma yrityksensä, joille he suunnittelevat kohderyhmälle sopivaa somemainontaa oikeissa kanavissa. Somemarkkinoinnin teorian opetuksesta vastaavat yhteistyökoulujen opettajat, mutta myös ulkopuolisia asiantuntijoita on palkattu antamaan ammattilaisen opastusta kampanjasuunnitteluun. Suomessa projektin vastaavana opettajana toimii Mercurian sosiaalisen median sisällöntuotannon opettaja Eveliina Paunonen. Hänen mielestään tämä projekti on loistava esimerkki siitä, miten koulussa opittua voidaan viedä käytäntöön ja siitä hyötyvät opiskelijoiden lisäksi myös paikalliset yritykset, joilla ei muuten olisi osaamista ja resursseja tehdä somemarkkinointia.

Projektissa on tarkoitus viedä opiskelijoita kaikkiin osallistuviin viiteen maahan ja tehdä siellä paikallisten yritysten kanssa yhteistyötä. Sen lisäksi, että opiskelijat oppivat paljon sosiaalisen median sisällöntuotannosta, he oppivat toimimaan kansainvälisessä ympäristössä muunmaalaisten opiskelijoiden kanssa ja käyttämään englantia työskentelykielenä. Mercuriassa kansainvälinen toiminta on aktiivista ja se on yksi oppilaitoksemme painopisteistä. Meiltä lähetetään opiskelijoita ulkomaille työelämäjaksoille ja erilaisten hankkeitten puitteissa useita kymmeniä opiskelijoita vuosittain. Kansainvälinen toiminta on myös yksi tekijä, minkä vuoksi Mercuriaan hakeudutaan opiskelemaan. Opiskelijat joutuvat pärjäämään ja ottamaan vastuuta itsestään asuessaan ulkomailla yksin tai yhdessä kaveriporukan kanssa. Tämä ajanjakso on monelle nuorelle kasvun ja itsenäistymisen aikaa, vaikka koululta saa tukea ulkomaanjakson toteutumiseen: asunnon hankintaan, lentolippuihin ja muuhun käytännön toimintaan.

Kansainvälisyys on aina ollut yksi Mercurian vahvuus ja meillä on hyvät verkostot ulkomaisiin oppilaitoksiin ja työpaikkoihin. Meillä jokainen opiskelija voi kansainvälistyä haluamallaan tavalla ja siihen annetaan hyvää tukea koko ulkomaanjakson ajan. Opiskelijat ovatkin kertoneet, että juuri nämä ulkomailla suoritetut työelämäjaksot ovat olleen niitä mieleenpainuvimpia tapahtumia opintojen aikana, ja kansainvälisistä projekteista on jäänyt paljon hyviä muistoja ja ystäviä ympäri maailman!

Teksti: Satu Uronen, viestintäpäällikkö