17.06.2024

Liiketoiminnan perustutkinto uudistuu

Teksti | Satu Uronen

Elokuun alusta astuvat voimaan tutkinnon uudistukset koskien ammatillisia tutkintoja. Myös liiketoiminnan perustutkinto, eli merkonomin tutkinto uudistuu ja sitä on kehitetty vastaamaan paremmin työelämän osaamistarpeita. Tutkinnon osien osaamisperusteisuutta ja ammattitaitovaatimusten kuvaustapaa on vahvistettu. Tämän lisäksi jokainen tutkinnon osa toimii tästä lähtien paremmin itsenäisenä osaamiskokonaisuutena. Tämä tarkoittaa sitä, että tulevaisuudessa on mahdollista opiskella täsmällisemmin juuri niitä asioita, joihin opiskelija kokee kiinnostusta ja tarvitsee lisäoppia. Aina ei välttämättä tarvitse suorittaa koko tutkintoa, vaan osatutkintokin voi tuoda riittävää parannusta omaan osaamiseen.

Enemmän valinnaisuutta

Uudistuva tutkinto mahdollistaa laajemman valinnaisuuden opintojen sisältöön ja myös valinnaisten tutkinnon osien ryhmärajaus on poistettu. Opiskelija voi siis jatkossa entistä vapaammin valita mitä tutkinnon osia hän haluaa opiskella, ja hän voi valita tutkinnon osia myös muista ammatillisista tutkinnoista. Hiusalan opiskelija voi valita liiketoiminnan perustutkinnosta vaikkapa markkinointiviestinnän tutkinnon osan, jos hän kokee, että tulee tarvitsemaan niitä taitoja tulevassa työssään esimerkiksi yrittäjänä.

Digitaalisuus ja vastuullisuus – tutkinnon läpileikkaavat teemat

Digitaalisuus tulee olemaan läpileikkaava teema uusitussa tutkinnon perusteessa. Digitaalisuutta on lisätty useisiin opiskeltaviin aineisiin ja tutkinnon suorittaja opiskelee mm. tekoälyn toimintaperiaatteita ja hyödyntämistä liiketoiminnassa. Tämän lisäksi opetuksessa tullaan vahvistamaan opiskelijoiden kestävyysosaamista. Tutkintoon lisätyssä Kiertotaloustoiminnot -tutkinnon osassa opiskellaan yritysten vastuullisuustavoitteita sekä suunnitellaan organisaation kiertotalouteen perustuvaa toimintamallia tai palvelukokonaisuutta. Ympäristövastuu tulee esille myös uudessa Ilmastovastuullinen toiminta -tutkinnon osassa, jossa tarkastellaan ilmastonmuutosta ilmiönä ja ihmisen toiminnan vaikutuksia ympäristöön.

Liiketoiminnan perustutkinto kuitenkin säilyy edelleen liike-elämän, kaupan ja finanssialan perustutkintona, jossa opiskellaan myyntiä, markkinointia, taloushallintoa ja yrittäjyyttä. Merkonomi voi työskennellä monipuolisesti erilaisissa liike-elämän tehtävissä ja siksi on ollut tärkeää, että opiskelijat voivat jo opintojen aikana suuntautua eri urapoluille. Nyt opinnoissa on entistä enemmän valinnaisuutta, digitaalisuutta ja kaikille aloille tärkeitä aineita, kuten vastuullisuutta.