08.03.2024

Mercurialaisuus kannattelee urapolulla

Teksti | Satu Uronen

Kun opiskelijat tulevat meille peruskoulun jälkeen, ovat he vielä nuoria ja heidän kokemuksensa työelämästä ja itsenäisestä opiskelusta on todella vähäistä. Peruskoulun jälkeen kolmen vuoden aikana heistä tulee täysi-ikäisiä ja kehitys ysiluokkalaisesta nuoreksi aikuiseksi on hienoa seurattavaa. Kun opiskelijat valmistuvat meiltä ja ovat valmiita seuraavaan askeleeseen työelämässä tai jatko-opinnoissa, on heillä jo aimo annos työkokemusta, verkostoja ja itsenäisyyttä.

Mercuria erottuu muista ammatillisista oppilaitoksista

Mercuria on yksialainen oppilaitos, ja meillä opetetaan nuorille pelkästään liiketoiminnan perustutkinnon eli merkonomin opintoja. Olemmekin profiloituneet hieman eri tavoin ammatillisen koulutuksen kentällä ja meillä esimerkiksi viime syksynä aloittaneista opiskelijoista reilusti yli puolet opiskelee kaksoistutkintoa, eli opiskelijat suorittavat samanaikaisesti ammatillisen ja ylioppilastutkinnon. Olemme keskittäneet voimavarojamme opetuksen laadun kehittämiseen; innovatiivisiin opetusmetodeihin, innostaviin oppimisympäristöihin ja opiskelijoiden viihtyvyyteen, ja tämä työ näyttää tuottavan tulosta. Viime vuonna teettämämme opiskelijakyselyn mukaan keräsimme hyvät arvioinnit ja saimme esimerkiksi arvosanan 4,3/5 opetuksen asiantuntevuudesta.

Meille on myös tärkeää saada opetus järjestettyä mahdollisimman sopivaksi jokaiselle opiskelijalle. Kaksoistutkinnossa suoritettavat lukio-opinnot toteutetaan samassa rakennuksessa toimivan Vantaan aikuislukion kursseilla ja ylioppilaskirjoitukset pidetään niin ikään Mercurian tiloissa. Erityisopetusta vaativille opiskelijoille meillä on tarjolla pienryhmäopetusta ja erityisopettajien tuki läpi opintojen. Ensi elokuusta lähtien liiketoiminnan perustutkinnon tutkinnonperusteet muuttuvat ja meillä on iso työ saattaa omat pedagogiset ratkaisumme ja opetuksen sisältö vastaamaan uudistuvaa tutkinnon rakennetta. Tässä työssä opettajilla on keskeinen rooli ja kehitystyötä tehdään koko ajan erilaisissa työryhmissä.

Aktiivinen alumnitoiminta

Mercuriasta muutama vuosi sitten valmistunut alumni Mikael Riikonen kertoo, että hänelle jäi meiltä mieleen korkeatasoinen opetus sekä mukavat ja helposti lähestyttävät opettajat. Hänen mielestään myös ammatillisissa opinnoissa suoritettava työharjoittelu antoi hyvät valmiudet työelämään. Hän jatkoi itse opintojaan korkea-asteelle, ja liiketoiminnan perustutkinnon tarjoamat tiedot antoivat hyvän pohjan kaupallisten aineiden opiskeluun ammattikorkeakoulussa. Mikael kertoo myös löytäneensä uusia kavereita aloittaessaan opinnot Mercuriassa. Tämäkin on meille tärkeää ja panostamme opintojen alkaessa, ja myös koko opintojen ajan, opiskelijoiden ryhmäyttämiseen ja yhteisölliseen tekemiseen.

Meillä on toimiva alumniyhdistys, joka kokoontuu muutamia kertoja vuodessa yhteisen tekemisen äärelle. Haluamme, että ”mercurialaisuus” elää meiltä valmistuvissa opiskelijoissamme läpi tulevien opiskeluiden ja työuran. Sen lisäksi, että opiskelijat muistavat meidät laadukkaasta opetuksesta, toivomme, että mercurialaiset muistavat meidät vaikkapa vanhojen tansseista, urheiluturnauksista, mielenkiintoisista projekteista, ulkomaille suuntautuvista työelämäjaksoista ja muusta mukavasta yhteisestä tekemisestä. Meillä ei ketään jätetä yksin ja meillä on vahvat tukimenetelmät kaikille opiskelijoille, jotka tarvitsevat erityistä tukea opintoihinsa. Teemme siis hartiavoimin töitä sen eteen, että meillä viihdytään ja pärjätään. Ja se toivottavasti jättää jokaiseen meiltä valmistuneeseen nuoreen leiman mercurialaisuudesta, joka kantaa tulevaisuudessakin.