27.11.2018

MERCURIAn opettaja työelämäjaksolla Balanco Accountingilla

MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitoksen taloushallinnon ja matematiikan lehtori Heli Järvilehto oli kahdeksan viikon työelämäjaksolla Balanco Accountingilla päivittämässä osaamistaan sähköisestä tilitoimiston toiminnasta ja ohjelmistoista. Taloushallinnon ammattilaisten työn muutos yhä enemmän asiakaspalveluksi ja asiakasyrityksen omistajaa päätöksenteossa auttavaksi asiantuntijatyöksi edellyttää alan oppilaitoksilta tehokkaita sähköisiä järjestelmiä ja arkipäivän työn vaatimukset tuntevaa opetushenkilöstöä. Balancolaiset haastattelivat Heliä työelämäjakson kokemuksista.

-Esittele itsesi, kuka olet?
Olen Heli Järvilehto ja toimin taloushallinnon ja matematiikan opettajana MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitoksessa Vantaan Martinlaaksossa. Olen toiminut taloushallinnon ja matematiikan opettajana vuodesta 1990 alkaen ja nyt olen ollut kahdeksan viikon työelämäjaksolla Balancossa.

-Miksi työelämäjakso Balancossa?
Halusin pitkän opettajauran jälkeen työelämäkokemusta, jotta pysyn ajan tasalla siitä, missä tilitoimistomaailmassa aidosti mennään. Balanco edustaa modernia sähköistä tilitoimistoa ja oli siksi luonteva valinta.

-Mitä työelämäjakso on pitänyt sisällään?
Olen tutustunut nykyaikaisen ja täysin sähköisen tilitoimiston toiminnan eri osa-alueisiin arkipäivän työssä. Kahdeksan viikon ajasta vietin ensimmäiset kaksi viikkoa assistenttipalveluissa Karoliina Karjalaisen apuna ja pääsin tutustumaan Balancon asiakkailleen tuottamien tukipalveluiden, laskutuksen, myynti- ja ostoreskontran hoitamiseen.

Seuraavaksi olin kaksi viikkoa Balancon kirjanpitopalveluista vastaavan, Ranuan Heikin kirjanpidon tiimissä, jolloin pääsin tutustumaan kuukausikirjanpidon hoitamiseen Procountor-ohjelmistolla. Lisäksi vietin kaksi viikkoa palkanlaskennan tiimivastaavan Elli Laineen ohjauksessa palkanlaskennassa ja pääsin tutustumaan kuukausipalkkojen, tuntipalkkojen ja palkkaennakoiden laskentaan.

Nyt viimeisen kaksi viikkoa olen talousasiamies Essi Niemikorven työparina. Viime viikolla olimme esimerkiksi kahdessa uuden asiakkaan yhteistön aloituspalaverissa ja autoin mm. asiakkuudenhoitosuunnitelman laatimisessa.

Olen ollut todella tyytyväinen siitä, että olen päässyt osallistumaan käytännön työhön näin kattavasti eri tehtävissä. Sitä paitsi Balancolaiset ovat aivan mahtavaa porukkaa!

Moderni Procountor-ohjelmisto opetuskäyttöön
-Oppilaitoksesi on siirtymässä käyttämään Procountor-ohjelmistoa, onko tästä jaksosta Balancossa ollut apua siihen siirtymisessä?
Parasta antia omille oppilailleni on se, että olen saanut täällä niin vankkaa kokemusta Procountorin käytöstä laskutuksessa, reskontrissa, kirjanpidossa ja palkanlaskennassa, että pystymme tulevana keväänä ottamaan Procountorin täyspainoiseen opetuskäyttöön. Yhteistyö työelämän ja koulun välillä onkin todella tärkeää aitojen työelämätaitojen oppimisessa. Tällä hetkellä täällä Balancolla on myös kirjanpito- ja palkanlaskentakoulussa kolme koulumme opiskelijaa.

Taloushallinnon tulevat ammattilaiset tarvitsevat monipuolista ammattitaitoa
-Miten sähköiset järjestelmät muuttavat tulevaisuudessa taloushallintoa? Mitä tulevan alan ammattilaisen pitäisi ehdottomasti ymmärtää tästä muutoksesta?
Täysin sähköisten järjestelmien käyttöönotto taloushallinnossa on ollut hitaampaa kuin 2000-luvun alussa ennakoitiin. Uskon, että sitä mukaa kun vanhat työntekijät jäävät eläkkeelle ja uudet nuoret työntekijät tulevat tilalle, tapahtuu luontaista siirtymistä täysin sähköisiin järjestelmiin. Sähköisten järjestelmien myötä virheiden määrä vähenee ja taloushallinnon järjestelmistä saatava tieto on reaaliaikaista – näin reaaliaikaisuus auttaa aidosti omistajia yrityksen pyörittämisessä. Alan ammattilaisten täytyy ymmärtää ja hyväksyä se, että rutiinityöt (mm. tallennustyöt) häviävät ja työn luonne muuttuu asiantuntijatyyppiseksi. Toki alan palkkojenkin täytyisi nousta samalla kun työn luonne muuttuu vaativammaksi.

-Entä taloushallinnon ammattilaisen osaaminen, riittääkö pelkkä tekninen osaaminen?
Pelkkä tekninen osaaminen ei ole riittänyt enää vuosikausiin. Taloushallinnon ammattilaisten työ on tiimityötä sekä toisten taloushallinnon ammattilaisten että yrityksen henkilöstön kanssa. Sosiaaliset taidot, empaattisuus ja hyvät käytöstavat ovat aivan yhtä tärkeitä kuin taloushallinnon substanssiosaaminen.

-Miten summaisit kokemuksesi työelämäjaksosta Balancolla?
Olen todella kiitollinen sekä Balancolle että meidän koululle, Mercuria Kauppiaitten Kauppaoppilaitokselle siitä, että tällainen työelämäjakso saatiin järjestettyä. Olen oppinut todella paljon!

https://balanco.fi/kauppaoppilaitoksen-opettaja-opissa-balancolla-oppilaitosyhteistyolla-tulevaisuuden-ammattilaisia/

Etusivu