03.05.2021

Ohjaus tavoittaa! -hankkeen kuulumisia

Syksyllä 2020 starttasi Opetushallituksen Ohjaus tavoittaa! -hanke, joka hankeverkostoineen pyrkii määrittelemään hakuvaiheen ohjauksen, opintojen aikaisen opinto- ja uraohjauksen sekä jatkovaiheen ohjauksen kipukohtia ja keksimään niihin opiskelija- ja ohjaajalähtöisiä ratkaisuja.

Punaisena lankana on mikäpä muukaan kuin verkkovälitteisyys ja digiohjauksen mallit, mikä konkretisoituu siinä, että uusia ohjauksen välineitä testataan ja kehitetään entistä digitaalisempaa tulevaisuutta silmällä pitäen. Hanketiimimme keskuudessa vallitsee kuitenkin varsin yksimielinen näkemys siitä, että ohjauksen käytäntöjä kehitettäessä mennään tarve, eikä teknologia edellä, minkä vuoksi suunnitelmissa on hyvin maltilliset teknologiset ratkaisut arkea sujuvoittamaan, kuten chatbotin testaus meille hakeville peruskoululaisille ja heidän tukijoukoilleen. Verkkovälitteisyys näkyy toisaalta myös muun muassa siinä, että hakijoiden ja opiskelijoiden tueksi tehdään lyhyitä opastusvideoita, OPUR-kurssin sisältöä uudistetaan ja kurssi sijoitetaan nuorilla opiskelijoilla osaksi opintojen eri vaiheita alusta loppuun ja Mercuriaan määritellään urapolku, joka pitää sisällään laadukkaat materiaalit Mercurian omine cv- ja työhakemuspohjineen ja työnhakuvalmennuksineen. Entisen ”työkkärin” palveluita sisällytetään osaltaan nyt myös oppilaitoksille ja 1.8.2021 opintonsa aloittaville opiskelijoille meillä Mercuriassakin on valmistumista seuraavan vuoden ajan jatko-ohjausvelvoite, mikäli opiskelija ei ole työllistynyt tai hakeutunut jatko-opintojen pariin. Muun muassa tästä syystä ura- ja työnhakuvalmennus aloitetaan jo ensimmäisessä HOKS-keskustelussa ja urapolkuajattelu kulkee nykyistä vahvemmin osana opiskelijan opintopolkua kiertäen aina HOKS-tunneilta TJK-paikkojen hakuun tKampuksen tukemana ja päättyen vasta viimeisenä opintolukukautena tujuun työnhakuvalmennuspakettiin. Meiltä valmistuu näin ollen ammattilainen, joka taitaa substanssinsa, mutta myös tärkeän työelämätaidon eli työnhaun ja urasuunnittelun.

Käytännöllisesti katsoen haluamme käyttää teknologiaa välineenä, joka toisaalta vastaa nopeasti rutiininomaisiin kysymyksiin (miten täytän yhteishakulomakkeen) ja toisaalta ohjaa hakijan, opiskelijan tai meiltä valmistuneen oikean henkilön luokse henkilökohtaisen ohjauksen pariin (miltä minusta tuntuu). Kun vaihdetaan hetkeksi näkökulmaa ja yritetään kuvitella, mitä 2020-luvulla opiskeleva nuori aikuinen tai aikuinen meiltä odottaa, vastaukseksi saadaan verrattaen vaatimattomia toiveita. Se, mitä meiltä ei oppilaitoksena ehkä osata odottaa tai ainakaan artikuloida sitä kovin selvästi on oman ohjaajan välittävä kohtaaminen ja lämmin eteenpäin tuuppiminen, jonka seurauksena opiskelija huomaa kuin vaivihkaa osaajaidentiteetin rakentuneen ja oppijaitsetunnon kehittyneen. Häneen on kohdistettu myönteisiä odotuksia ja hänestä on puhuttu kehuen (yllätyskehut ja positiivinen juoruilu). Oma ohjaaja on nähnyt hänellä olevan valoisia tulevaisuuden näkymiä ja ehkä jopa ammatillisia positioita, jotka tuntuivat opintojen alkuvaiheessa epämääräisiltä ja kaukaisilta, mutta nyt jopa mahdollisilta. Ohjaaja on onnistunut puhumaan hänestä kauniisti ja kohdannut kunnioittavasti. Omat epäonnistumiset ja virheet on osattu tulkita uudelleen selviytymistarinoina. On syntynyt sisäistys itsestä hyvänä, sinnikkäänä ja kiinnostavana tyyppinä, joka uskaltaa ja osaa selviytyä pienistä tuulista ja puhureista työelämässä ja ehkä jopa yksityiselämässäkin. Joku on ollut kiinnostunut minusta oppijana ja kehittyvänä ammattilaisena, ja antanut minulle todella hyvät työvälineet hakea unelmieni työorganisaatioihin. Tullessani opiskelemaan liiketoimintaa, sainkin kylkiäisinä loistavaa ura- ja työnhakuvalmennusta ja ympärilleni aikuisia, jotka uskoivat minuun (odotukset ylittävä asiakaskokemus).

Ohjaus tavoittaa! -hanke päättyy keväällä 2022 ja hankkeen puitteissa on tähän mennessä tuotettu huikea määrä käyttökelpoista materiaalia, johon on sisäänkirjoitettu hakijaa, opiskelijaa ja meiltä valmistuneen toimintaa, ajatuksia ja tunteita menetelmällisesti ohjaavaa sisältöä. Ohjauksen käytäntöjä testaillaan ja jatkokehitellään varmasti aina, jotta ajassa elävät opiskelijat saavat oikeanlaista ja oikea-aikaista ohjausta opintopolullaan. Tämä hanke on puheenvuoromme ohjaukseen tänä aikana, kun maailmaa keikutti pandemiapaholainen ja fyysinen etäisyys oli muutettava henkiseksi läheisyydeksi, vaikka sitten verkkovälitteisyyden keinoin.

Tekstin kirjoitti Maria, joka on iloinen saadessaan työskennellä hienon hanketiimin, Raijan, Hannelen, Mikan ja Tomin kanssa.