06.04.2022

Robotics beyond Borders – hanke teknologian tutuksi tekemiseen

Yhteiskuntamme pyörii erilaisen teknologian voimin. Yrittäjät ja tutkijat ympäri maailman tavoittelevat uudenlaista teknologiaa ja itsenäistä tekoälyä, joka ei tarvitse ihmisen tukea edes tehdäkseen hyvin monimutkaisia päätöksiä. Tämä tarkoittaisi uusia liiketoimintamalleja kaikille toimialoille olipa sitten kyse taloushallinnon palveluista, kaupan alasta, energia-alasta, terveydenhuollosta, vähittäiskaupasta tai viihde- ja media-alasta. Uuden teknologian maailmanlaajuisesti tuottama talouskasvu tulee olemaan 15,7 miljardia dollaria vuoteen 2030 mennessä. Tästä talouskasvusta hyötyvät eniten ne organisaatiot, jotka ottavat etumatkaa muihin yrityksiin kytkemällä tekoälyä hyödyntävää teknologiaa osaksi liiketoimintastrategiaa ja lähtevät määrätietoisesti toteuttamaan sitä (pwc.fi).

Mercuria on ollut mukana Robotics beyond Borders -hankkeessa yhdessä kansainvälisten oppilaitosten kanssa jo vuodesta 2019 lähtien. Hankkeessa on mukana yhteensä 90 opiskelijaa Mercurian lisäksi Ylitorniosta (Ylitornion lukio), Tanskasta (Koge Business College) ja Virosta (Tallinn Polytechnic College). Hankkeen tarkoituksena on tehdä teknologiaa tutuksi erilaisten päivittäisten toimintojen takana. Sen sijaan, että pelkäisimme teknologiaa ja jäisimme sen armoille, hankkeen tarkoituksena on ollut poistaa pelkoa teknologiaa kohtaan ja saada ihmiset hyödyntämään teknologian tarjoamia erilaisia mahdollisuuksia.

Tavoitteiden saavuttamiseksi mukana olevat oppilaitokset loivat Robotics Beyond Borders -kurssin, jossa opiskelijat opiskelevat erilaisissa oppimisympäristöissä: eLearning-verkkoympäristössä sekä yhteisissä työpajoissa. Lisäksi opiskelijat oppivat Mehackit maker Kitin ja muiden Arduino pohjaisten kehitysalustojen avulla ohjelmoimaan ja tekemään elektroniikkaa. Hankkeessa järjestetään kolme kurssitoteutusta, jotka huipentuvat kansainvälisiin projektiviikkoihin. Opiskelijat työskentelevät ja oppivat kansainvälisissä sekaryhmissä rakentamalla yhdessä kehittämänsä prototyypin ja miettimällä sille soveltuvia liiketoimintamahdollisuuksia. Samalla he oppivat myös toimimaan kansainvälisessä toimintaympäristössä ja tekemään yhteistyötä liike-elämän kanssa.

Hankkeen ensimmäinen projektiviikko järjestettiin vuonna 2020 Ylitorniossa ja seuraava projektiviikko pidetään Tanskassa toukokuussa 2022. Hankkeen viimeinen projektiviikko järjestetään Virossa syksyllä 2022, jonka jälkeen projekti päättyy.

Teksti: Hannu Köngäs (vastuuopettaja) ja Satu Uronen (viestintäpäällikkö)