26.01.2021

Työelämä oppimisympäristönä

Perinteisesti on ajateltu, että nuoren tulee ensin käydä koulu ja sen jälkeen mennään töihin. Toisen asteen oppilaitoksissa työelämä ja työelämäjaksoilla oppiminen on ollut jo kauan yhdenvertainen oppimisympäristö oppilaitosympäristön kanssa. Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa opetellaan ammatteja, ja meillä kauppaoppilaitoksessa opetellaan taitoja, joita opiskelijamme tarvitsevat erilaisissa kaupan työtehtävissä, tilitoimistoissa, erilaisissa toimisto- ja hallinnollisissa tehtävissä. Meillä siis opetellaan asioita, joita oikeasti tarvitaan tämän päivän työelämässä. Joten mikäpä olisi parempi paikka oppia näitä taitoja kuin aito työympäristö!

Ensimmäisen vuoden opiskelijamme aloittavat ammatilliset opinnot Asiakaspalvelun ja myynnin kurssilla. Jokaisen ammatillisen kurssin jälkeen annetaan näyttö osaamisesta työelämäjaksolla, joka arvioidaan yhdessä työpaikkaohjaajan kanssa. Tarkoituksena on, että ensin opetellaan asioita tunneilla, ja sen jälkeen mennään työelämään näyttämään osaaminen. Näin tapahtuu kaikissa ammattiaineissa, joita opiskelija voi toiselta vuosikurssilta lähtien valita itsenäisesti omien kiinnostustensa mukaisesti. Aika monelle opiskelijallemme on avautunut mahdollisuus mennä kesätöihin, osa-aikatöihin tai jopa vakituiseen työsuhteeseen työelämäjakson harjoittelupaikkaan. Tämä on hyvä mahdollisuus myös työnantajille rekrytoida henkilöitä, jotka jo tuntevat työtehtävät ja työympäristön.

Kun opiskelijat valmistuvat meiltä ja muista toisen asteen ammattioppilaitoksista, on heillä jo usean kuukauden, jopa vuoden työkokemus työelämästä. Tämä on mahtava etulyöntiasema niihin, jotka toisen asteen jälkeen lähtevät hakemaan töitä ilman vastaavaa työkokemusta. Lisäksi Mercuria tarjoaa opiskelijoilleen mahdollisuuden lähteä toisena vuonna työelämäjaksolle ulkomaille. Meiltä lähtee vuosittain useita opiskelijoita Espanjaan, Maltalle ja ympäri maailmaa harjoittelemaan työskentelyä ja asumista vieraassa maassa. Mercuria tukee opiskelijoitaan myös taloudellisesti näiden ulkomaan työelämäjaksojen toteuttamiseksi. Monelle nimenomaan nämä ulkomaan työelämäjaksot ovat ikimuistoisia kokemuksia opiskeluajoilta, joista usein jää käteen muistojen lisäksi myös hyviä ystäviä.

Usein kuulee entisten opiskelijoidemme kommentteja nimenomaan ulkomaan työelämäjaksoilta, mutta aika moni meidän entisistä opiskelijoistamme on myös päätynyt yrittäjiksi. Mutta mukavinta on kuulla, että oppi, jota he ovat täällä saaneet, on kannustanut heitä yrittämään ja asettamaan tavoitteita. Hienoa on myös nähdä nuorten kasvavan aikuisiksi ja pärjäävän upeasti työelämässä.