20.10.2020

Työelämäkampus opiskelijoiden työllistymisen tukena

Mercuriassa panostetaan opiskelijoiden työllistymiseen; meillä tuetaan ja autetaan opiskelijoiden hakeutumista työelämäjaksoille opintojen aikana, ja myös valmistumisen jälkeen tarjoamme palveluitamme työpaikan etsimiseen. Työelämäkampuksemme sai tänä syksynä lisävahvistusta, kun Tomi Rytkönen tuli työelämäkoordinaatoriksi tukemaan opiskelijoidemme työllistymistä opintojen aikana ja niiden jälkeen.  


Mistä tulit Mercuriaan ja minkälaisissa työtehtävissä olet ollut? 

Työskentelin ennen Mercurialle siirtymistä asiantuntijana nuorten työelämä-, yrittäjyys- ja taloustaitojen parissa Nuori Yrittäjyys ry:llä. Työssäni koulutin sekä nuoria että opettajia, vastasin yritysyhteistyöstä sekä kehitin yrittäjyyskasvatuksen malleja kuntien kanssa. Minulla on myös 6,5 vuoden kokemus yrittäjyydestä media- ja markkinointialan opintojeni ajalta.

Mitä palveluita tKampus tarjoaa meidän opiskelijoillemme?  

Työelämäkampuksen tärkeimpänä tehtävänä on saada opiskelijat tunnistamaan oma osaamisensa, esittämään se monipuolisesti sekä auttaa kehittämään sitä työelämässä. Olemme tukemassa opiskelijaa kaikissa työelämään liittyvissä asioissa aina opintojen alusta valmistumisen jälkeisiin vaiheisiin saakka.
 

Autamme opiskelijoita löytämään heille sopivia työpaikkoja, olipa kyseessä sitten opintoihin kuuluva harjoittelu tai pidempiaikainen palkkatyö.Työelämäkampuksen tehtävänä on auttaa myös työnhaun asiakirjojen, kuten CV:n ja hakemuskirjeen laatimisessa sekä hakemiseen ja haastatteluihin valmistautumisessa.
 

Miksi sinun mielestäsi on tärkeää, että opiskelijat opettelevat työelämätaitoja aidoissa ympäristöissä? 

Opiskeluaika on työelämätaitojen kannalta parasta aikaa, sillä silloin pääsee rohkeasti kokeilemaan erilaisia työtehtäviä, erilaisia työpaikkoja ja kehittämään itseään monipuolisesti. Kun asioita on ensin harjoiteltu oppitunneilla koulussa, on tärkeää päästä myös syventämään ja kehittämään osaamista työelämässä.
 

Nykyään työelämätaidot ovat myös tärkeämpiä kuin koskaan. Työtehtävät ja työpaikat saattavat muuttua useastikin elämän aikana, mutta vahvat työelämätaidot auttavat pysymään mukana menossa pidempään. Meiltä valmistuvat opiskelijat saavat kokemusta työelämässä esimerkiksi ihmisten kanssa toimimisesta, sinnikkyydestä ja aktiivisuudesta asiakaspalvelun ja myynnin parissa. Uskallan väittää, että nämä taidot ovat hyödyksi missä tahansa työssä.


Mikä tässä työssä on sinun mielestäsi mukavinta? 
 

Työssä mahtavinta on se, kun pääsee auttamaan nuoria konkreettisesti heidän ammatillisessa kehittymisessään kehittämistyön ohella. Lisäksi, kun pääsee toimimaan koulumaailman ja työelämän välissä linkkinä, on upeaa päästä näkemään myös itse työelämää hyvin monipuolisesti. 
 

Minkälaisiin työpaikkoihin meidän opiskelijamme työllistyvät?  

Yksi tärkeä työelämäkokemus meidän opiskelijoillemme on itsenäinen työpaikkojen hakeminen, tKampuksen ja opettajien toimiessa taustatukena. Tämän itsenäisen hakemisen myötä saamme verkostoomme jatkuvasti uusia, opiskelijoita kiinnostavia yrityksiä ja opiskelijat saavat kokemusta heitä kiinnostavista työtehtävistä.Vahvan kaupan alan työkokemuksen omaavatMercurian opiskelijat työllistyvätmonenlaisiintehtäviin, sekä myymälöihin että hallinnollisiin töihin. Mercurian osaajapolkujen myötä uramahdollisuudet ovat kuitenkin laajat: opiskelijoita koulutetaan taloushallinnon, markkinointi- ja henkilöstöhallinnon, myynnin sekä yrittäjyyden pariin. 


Saat kertoa muutakin mitä tulee mieleen 
 

Mielestäni kaksi tärkeintä asiaa, joita haluan välittää opiskelijoille työelämästä ovat:
– Opiskelijan tulisi käyttää opiskeluaika hyödyksi ja pienilläkin teoilla kartoittaa, millaisissa työtehtävissä haluaisi työskennellä valmistumisen jälkeen. Työharjoittelut, tapahtumat ja opiskelujen aikana kerätyt työelämäverkostot avaavat ovia valmistumisen jälkeiselle ajalle.
– Usko siihen, että voit saavuttaa jo nyt niitä asioita töiden parissa, joita olit ajatellut tekeväsi joskus tulevaisuudessa. Oma aktiivisuus ja hyvä asenne palkitaan.