17.10.2023

Työharjoitteluun ulkomaille – uskallanko lähteä?

Teksti | Satu Uronen

Kun uudet opiskelijat saapuvat meille syksyisin, pyörii monen opiskelijan mielessä ajatus ulkomaan työharjoitteluun lähtemisestä. Ehkä omat kokemukset ulkomaan matkoilta oman perheen kanssa ovat jättäneet muistijäljen ja antaneet lähtölaukauksen haaveille päästä joskus pidemmäksi aikaa ulkomaille. Opiskelijoiden kansainvälistyminen on myös päättäjien tahtotila. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallitusohjelman tavoitteena on, että suomalaisten opiskelijoiden kansainvälinen liikkuvuus kaksinkertaistuu vuoteen 2030 mennessä (Teeri 2019a, 11). Mercuriassa jokaisella opiskelijalla on mahdollisuus kansainvälistymiseen. Meiltä lähtee vuosittain kymmenittäin opiskelijoita ulkomaille työelämäjaksoille tai kv-hankkeisiin kuuluville matkoille.

Vaikka ajatus ulkomaille töihin lähteminen saattaa tuntua monesta nuoresta tosi jännittävältä, on työharjoittelulla usein sellaisia merkittäviä etuja, jotka voivat vaikuttaa positiivisesti opiskelijan tulevaan uraan tai henkilökohtaiseen kasvuun. Globaalissa maailmassa eri kulttuurien tunteminen ja uusien tapojen oppiminen ja ymmärtäminen on erittäin tärkeää. Nuorille opiskelijoille ulkomaan työharjoittelujaksot tarjoavat ensimmäisiä kokemuksia itsenäistymineen ja yksin pärjäämiseen. Uuteen kulttuuriin ja ympäristöön sopeutuminen ja haasteiden voittaminen voivat edistää nuoren itsetuntemusta ja kasvua ihmisenä.

Miksi työharjoitteluun ulkomaille kannattaa lähteä?

Ulkomaille lähtemiseen on monia hyviä syitä. Kulttuurien tuntemisen lisäksi ulkomailla karttuu kielitaito, ongelmanratkaisutaidot, ammatillinen osaaminen ja erilaisten toimintaympäristöjen ymmärtäminen. Lisäksi ulkomailta saa yleensä uusia ystäviä ja työkavereita, joiden kanssa voi verkostoitua ja pitää yhteyttä myöhemminkin. Uusien kontaktien kautta voi hyvinkin saada mielenkiintoisia uramahdollisuuksia tai inspiraatiota lähteä ulkomaille valmistumisen jälkeen.

Totta kai ulkomailla pitempään olevalla opiskelijalla tulee varmasti myös haastavia tilanteita vastaan. Yksinäisyyden tunnetta, outoja tapoja ja turhautumista kielen kanssa tuntee varmasti jokainen opiskelija jossain vaiheessa. Nämä haasteet kuitenkin auttavat opiskelijoita kehittämään ongelmanratkaisutaitojaan ja kärsivällisyyttä uusien asioiden kanssa. Ja kun huomaa, että selviytyy itse haastavista tilanteista, tuo se itsevarmuutta, joka helpottaa itsenäistymistä.

Mercuriassa kannustetaan kaikkia kansainvälistymään

Mercurian uuden strategian yksi keskeisistä kulmakivistä on kansainvälisyys. Meillä kannustetaan ja tuetaan kaikkia kansainvälistymään itselle sopivalla tavalla. Meillä on useita yhteistyökumppaneita Espanjassa, Maltalla ja muissa Euroopan maissa, jotka tarjoavat työharjoittelupaikkoja opiskelijoille. Liiketoiminnan perustutkinnon opiskelijat työllistyvät usein kauppoihin tai hotelleihin, mutta myös muuta toimistotyötä on tarjolla. Meillä tuetaan myös taloudellisesti kaikkia ulkomaille työharjoitteluun lähtijöitä ja autetaan esimerkiksi asunnon hankinnassa. Mercuriassa kansainvälistyminen on siis aidosti mahdollista kaikille.

Jos ulkomaille lähteminen töihin useaksi kuukaudeksi tuntuu liian jännittävältä, on meillä mahdollista osallistua vaikkapa erilaisiin kv-hankkeisiin, joissa tehdään lyhyempiä tutustumiskäyntejä kohdemaihin yhdessä opettajan ja muun ryhmän kanssa. Yksi vaihtoehto on toimia meille tulevien ulkomaisten opiskelijoiden isäntinä ja saada näin uusia ystäviä ulkomailta. Pääasia, että jokainen tutustuu muihin kulttuureihin ja lähtee rohkeasti mukaan kansainväliseen toimintaan. Itsensä haastaminen osoittaa suurta rohkeutta ja senkin voi tehdä Mercuriassa – Sinulle sopivasti!

Lähde:
Teeri, T. Opetus- ja kulttuuriministeriö. 2019. Jokaiselle mahdollisuus kansainvälistymiseen – Selvityshenkilön raportti kansainvälisyyden liikkuvuuden kaksinkertaistamisesta koulutuksessa. Helsinki.
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161526/OKM_2019_15_Jokaiselle_mahdollisuus_kansainvalistymiseen.pdf?sequence=4&isAllowed=y