14.02.2022

VASKI-hanke – vastuullisuus yhä suuremmassa roolissa ammatillisissa oppilaitoksissa

Mercurian kestävän kehityksen tiimi on työskennellyt vastuullisuuden puolesta oppilaitosympäristössä jo vuodesta 2015 lähtien. Olemme asettaneet erilaisia tavoitteita vastuullisuuden lisäämiseksi Mercurian toimintamalleissa, ja huomioineet vastuullisuuden myös kiinteistön huollossa. Viimeisimpänä esimerkkinä tästä ovat paikoitusalueille asennetut sähköautojen latauspisteet.

Mercuria on mukana valtakunnallisessa VASKI-hankkeessa, jonka tavoitteena on tuottaa ammatillisen koulutuksen kestävyystiekartta, joka tukee kestävän kädenjäljen vahvistamista ja kokonaisvaltaista vihreää siirtymää. Kestävyystiekartta sekä koulutuksen järjestäjien ohjelmatyön tuki rakentuvat seuraavista teemoista:

  • Johtamiskäytännöt ja toimintakulttuuri
  • Pedagogiset ratkaisut ja oppimisympäristöt
  • Osaamisen kehittäminen
  • Alueiden ja työelämän kehittäminen
  • Hiilijalanjäljen mittaaminen ja seuranta
  • Asiantuntijatuki oppilaitoksen kestävän kehityksen ohjelmatyöhön.

Tiekartan laadintaan osallistetaan ammatillisen koulutuksen järjestäjät, muut teeman hankkeet sekä edustajat opiskelijoista, työelämäkumppaneista ja muista sidosryhmistä.

Mercuria on mukana hiilijalanjäljen mittaamiseen ja seurantaan keskittyvässä työryhmässä. Tässä ryhmässä kehitetään laskentamalli ja työkalukalut hiilijalanjäljen mittaamiseen ammatillisessa oppilaitoksessa. Lisäksi työryhmässä annetaan tukea raportointiin ja viestintään, sekä mietitään yhdessä keinoja hiilijalanjäljen pienentämiseen.

Mercuriassa on tehty työtä vastuullisen toiminnan eteen jo vuosien ajan. Olemme jakaneet vastuullisen toimintamme kolmeen kategoriaan: ekologinen vastuu, taloudellinen vastuu ja sosiaalinen/kulttuurinen vastuu. Sen lisäksi, että teemme toimenpiteitä ympäristömme hyväksi pienentämällä esimerkiksi paperin ja energian kulutusta, kuuluu meidän vastuullisuusohjelmaamme myös meillä opiskelevien ja työskentelevien ihmisten tasavertainen kohtelu, ja henkinen ja fyysinen hyvinvointi. Lisäksi kannamme vastuumme verovaroilla toimivan oppilaitoksemme hyvästä taloudenhoidosta. Kiinnitämme huomiota vastuulliseen hankintatoimeen (materiaalitehokkuus ja kiertotalous).

Myös opiskelijoita halutaan ohjata vastuulliseen ajattelutapaan. Ruokahävikkiä pyritään pienentämään muistuttamalla kohtuullisista ruoka-annoksista, ja lisäksi meillä on kierrätysroskiksia koulun käytävillä. Kestävä kehitys kuuluu myös liiketoiminnan perustutkinnon suoritettaviin yhteisiin opintoihin, jonka lisäksi jokainen opiskelijamme suorittaa opintoja vastuullisuudesta myös integroituna useisiin eri tutkinnon osiin.

Teksti: viestintäpäällikkö Satu Uronen