20.03.2024

Mercuria kauppaoppilaitos Oy Suomen parhaiden työpaikkojen listalle  

Mercuria on jälleen päässyt vuoden 2024 Suomen parhaiden työpaikkojen listalle. Osallistuimme listaukseen nyt toisen kerran ja olimme tällä kertaa keskisuurten yritysten kategoriassa sijalla 9. Edellisellä kertaa vuonna 2022 sijoituimme sijalle 14, joten parannusta tuli viiden pykälän verran. Suomen parhaat työpaikat on vuosittain julkistettava listaus, johon voivat osallistua ne organisaatiot, jotka ovat saaneet hyvän työpaikan sertifikaatin (GPTW sertifikaatti) työntekijäkokemusta mittaavassa henkilöstötutkimuksessa. 

Mercurian strategian yksi painopisteistä on osaamisen ja hyvinvoinnin edistäminen. Tämä näkyy käytännössä henkilöstöstä huolehtimisena esimerkiksi työhyvinvointia parantamalla. Mercuriassa onkin kiinnitetty erityistä huomiota fyysisen hyvinvoinnin ja tilojen toimivuuden lisäksi psyykkiseen hyvinvointiin. Henkilöstölle on tarjottu mahdollisuus liikkumiseen, kouluttautumiseen ja muuhun itsensä kehittämiseen. 

Henkilöstön hyvinvointi näkyy arjessa myös opiskelijoiden viihtymisenä omassa oppilaitoksessaan. Mercurian johtamisfilosofia perustuu siihen, että työssään viihtyvä ja hyvinvoiva henkilöstö jaksaa pitää huolta opiskelijoista. Myös opiskelijoille suunnatuissa kyselyissä on korostunut tyytyväisyys omaan oppilaitosympäristöön: opettajat ja muu henkilökunta saa tunnustusta siitä, että he ovat helposti lähestyttäviä ja yrittävät aina auttaa opiskelijaa.  

 Mercuriassa työskentelee 64 henkilöä opetus- tai opetusta tukevissa tehtävissä.