09.12.2019

Sinustako vuoden 2019 työpaikkaohjaaja?

Kaupan Koulutuksen Kehittämiskeskus, Kaupan liitto, Palvelualojen ammattiliitto PAM sekä Helsingin Kauppiaitten yhdistys ry. valitsevat ja palkitsevat jo viidettä kertaa vuoden kaupan alan työpaikkaohjaajan. Työpaikkaohjauksen merkitys on kasvanut ammatillisen koulutuksen reformin myötä, ja hyvää työpaikkaohjausta tarvitaan entistä enemmän.

Vuoden työpaikkaohjaajaksi valitaan työpaikkaohjaaja, joka työskentelee kaupan alalla. Hän ohjaa opiskelijaa tai tutkinnon suorittajaa, joka opiskelee jotain seuraavista liiketalouden ja hallinnon alan tutkinnoista:

– liiketalouden perustutkinto
– liiketoiminnan perustutkinto
– liiketoiminnan ammattitutkinto
– liiketoiminnan erikoisammattitutkinto
– lähiesimiestyön ammattitutkinto
– ruokamestarin erikoisammattitutkinto

Työpaikkaohjaamisen klusteri antaa lisätietoja kilpailusta ja kyselyt voi lähettää seuraavalle henkilölle:
Verkostopäällikkö Tarja Mykrä, tarja.mykra(@)mercuria.fi