14.06.2022

Ammatillisen koulutuksen arvostus 

Kevät on erilaisten juhlien ja valmistumisen aikaa niin meillä Mercuriassa kuin muissakin oppilaitoksissa. On upeaa nähdä opiskelijoidemme ahkeroinnin tuottavan toivottua tulosta, ja että tästä merkiksi he saavat painaa merkonomin tai kaksoistutkinnosta kertovan lakin päähänsä lukuvuoden päätteeksi. Meillä on aina panostettu myös valmistujaisjuhliin, joita tänä keväänä pystyttiin juhlimaan perinteisin menoin kahden koronavuoden jälkeen. Valmistujaiset olivat juhlavat ja arvokkaat, niin kuin tällaisten juhlien kuuluu ollakin.  

Tänä keväänä kuitenkin oli todettavissa, niin meillä kuin muuallakin, pientä laskua hakijoiden määrässä ammatillisiin oppilaitoksiin. Kilpailu opiskelijoista erityisesti lukioiden kanssa on kovaa ja arvostus näiden kahden jatko-opintomahdollisuuden välillä vaihtelee aina vuosittain. Viime vuosina ammatillinen koulutus on vihdoin saanut ansaitsemaansa arvostusta myös opiskelijoiden keskuudessa ja hakijamäärät ovat olleet nousussa ammatillisella puolella. Ehkä tietoisuus siitä, että myös ammatillisista oppilaitoksista pääsee jatkamaan opintoja myös korkeakouluihin ja yliopistoon, alkaa pikkuhiljaa tuottaa tulosta. Tämä on pitkällä tähtäimellä ollut huomattava ja merkittävä muutos, vaikka pientä vaihtelua yhteishaun hakijamäärissä on vuosittain havaittavissa.  

Huomattavaa on, että ammatillisen koulutuksen arvostus on suurinta juuri siellä opiskelevien ja työnantajien joukossa (Skills Finland, OPM– ammatillisen koulutuksen mielikuvatutkimus 2020). Mieluisinta ammatillisessa koulutuksessa opiskeleminen on niille nuorille ja aikuisille, jotka ovat löytäneet oman alansa. Opiskelun parhaiksi puoliksi mainitaan käytännönläheisyys, opintojen monipuolisuus, joustavuus ja rentous. Myös paljon työpaikalla tapahtuvaa oppimista arvostetaan ja sen katsotaan antavan opiskelijoille hyvät lähtökohdat opiskeltavaan ammattiin.  

Vaikka ammatillisen koulutuksen tulevaisuus nähdäänkin valoisana, on työtä ammattioppilaitosten imagon parantamiseksi tehtävä myös tulevaisuudessa. Kysyimme tämän kevään yhteishaun jälkeen yläasteiden opinto-ohjaajien näkemystä siitä, mikä heidän mielestään vaikutti 9-luokkalaisten jatko-opintovalintoihin. Aika usein valinnat tehdään koulutuksen tai oppilaitoksen maineen perusteella, ja myös koulun sijainti ja kaveripiiri vaikuttivat siihen, minne itse hakeudutaan jatko-opintoihin. Erään näkemyksen mukaan lukiot vetävät tällä hetkellä pk-seudulla paremmin uusia opiskelijoita, koska nuoret eivät välttämättä vielä tiedä minkälaisiin töihin haluavat tulevaisuudessa hakeutua. 

Mercuriasta valmistui tänä keväänä ennätysmäärä kaksoistutkintolaisia (ammatillinen ja ylioppilastutkinto samanaikaisesti). On siis nähtävissä, että hyvä koulutus kiinnostaa nuoria ja ammatillisista oppilaitoksista saa hyvän ponnahduslaudan jatko-opinnoille myös korkeakouluihin tai jopa yliopistoon. Mutta ihan yhtä arvokasta on valmistua ammattilaiseksi työelämään, kunhan se itselle mielekäs ala on löytynyt. Mercuria haluaa onnitella jokaista tänä keväänä valmistunutta opiskelijaa, olette kaikki arvokkaita ja juhlanne ansainneet! 

Lähde: Skills Finland – Ammatillisen koulutuksen mielikuvatutkimus 2020 

Teksti: Satu Uronen, viestintäpäällikkö