08.04.2020

eKampus – etäopiskelun eturintamalla

Maaliskuu 2020 oli käänteentekevä kuukausi niin Mercurian kuin koko Suomen kohdalla. Koronavirusepidemia pakotti kaikki koulut siirtymään etäopetuksen pariin nopealla aikataululla, ja koulut suoriutuivat tästä tehtävästä olosuhteisiin nähden todella kiitettävästi.

Mercurian onni tässä tilanteessa oli jo pari vuotta käytössä ollut eKampus-oppimisympäristö. Moodlerooms-oppimispalvelua käyttävä eKampus lanseerattiin Mercuriassa vuoden 2018 syksyllä, jolloin opetushenkilöstön toimesta ryhdyttiin toteuttamaan kaikista tutkinnonosista kursseja verkkoympäristöön. eKampus tarjoaa hienon mahdollisuuden hankkia osaamista ajasta ja paikasta riippumatta verkko-oppimisen ja –ohjaamisen avulla.

Keskeisenä osana eKampuksella oppimiseen kuuluu jatkuva kannustava opetus ja ohjaus opettajien toimesta. Jokainen Mercuriassa opiskeltava tutkinnonosa löytyy eKampuksesta, ja opiskelijat käyvät kursseja läpi niin ohjatusti kuin itsenäisestikin. eKampusta voi käyttää joko selainpohjaisesti tietokoneella tai mobiilisovelluksen kautta, mikä mahdollistaa sen, että opiskelija voi suorittaa kursseja myös älypuhelimellaan.

Kahden vuoden mittainen eKampus-alustan kehitystyö on kantanut hedelmää; alkuaikojen kompastuskivet on selätetty ja Mercuriassa on löydetty se oma tapa toteuttaa verkko-oppimista. Mercuria on myös mukana kehittämässä verkko-oppimisalustaa yhdessä muiden suomalaisten oppilaitosten kanssa. Hankkeen tavoitteena on jatkokehittää kunkin oppilaitoksen omaa oppimisympäristöä ja jakaa kokemuksia sekä toimintatapoja yhdessä.