liiketoiminnan perustutkinto, merkonomi, koulutus, joustava koulutus, työvaltainen koulutus
09.12.2016

Joustavasti tutkintoon

Tutkintoon joustavilla, yksilöllisillä ja työvaltaisilla opintopoluilla

MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitoksessa opiskelijat voivat suorittaa tutkinnon osittain tai kokonaan JT-ryhmässä. (JT = joustava, työvaltainen). Siinä opiskelija etenee yksilöllisesti henkilökohtaisen aikataulun mukaan. Niinpä myös valmistumisajat vaihtelevat; kun jotkut valmistuvat alle kahdessa vuodessa, toisilta saattaa opiskeluaika venyä 3,5 vuoteen.

JT-ryhmässä opiskelee keskimäärin runsas 150 opiskelijaa eri luokkatasoilta ja koulutusohjelmista opettajatiimin ohjauksessa. Ryhmässä on monenlaisia oppijoita: kognitiivisesti lahjakkaita, toiminnallisesti lahjakkaita, putoamisvaarassa olevia, aktiiviurheilijoita, erityisoppijoita jne. Osa suorittaa samaan aikaan lukion kursseja.
Tiimiin kuuluu neljä päätoimista opettajaa, jotka edustavat eri alojen substanssiosaamista. He opettavat lähes kaikki tutkintoon sisältyvät oppiaineet, myös yto-aineet (äidinkieli, matematiikka, kielet, terveystieto, liikunta jne.). Lisäksi kaksi kertaa viikossa ryhmässä käy visuaalisen myyntityön ja tietotekniikan opettajat.

Toteutustapa

Kaikki 150 eivät ole samaan aikaan koulussa, koska aina lähes puolet opiskelijoista on töissä tai työssäoppimassa. Päivittäin koulussa opiskelee noin 30 – 50 opiskelijaa.
Luokassa ei ole yhteisiä oppitunteja, lukujärjestyksiä eikä tiukkoja aikatauluja päivän alkamisen, päättymisen tai taukojen suhteen. Luokkien ovet ovat auki ja ohjausta saatavilla pääsääntöisesti klo 9 – 16, toisinaan myös klo 20 saakka. Tänä aikana opiskelijat tulevat ja menevät omien aikataulujensa ja työvuorojensa mukaan.

Opetus ja ohjaus eriytetään oppijan mukaan: osa haluaa oppia perinteisin tavoin lukemalla, tenttimällä tai tekemällä kirjallisia töitä, osa haluaa oppia osallistumalla toiminnallisiin projekteihin tai tekemällä töitä alaan liittyvissä työtehtävissä työpaikallaan. Opettajat ovat kehittäneet monipuolista oppimateriaalia ja useita verkkokursseja. Useimmat opiskelijat kehittyvät ryhmässä opiskellessaan hyvin itseohjautuviksi ja opiskelevat myös paljon tiimeissä oppien toisiltaan ja ohjaten toisiaan.

Tiimin opettajat vastaavat siitä, että työssäoppiminen on riittävän laadukasta ja että tarvittavat ammattitaitovaatimukset saavutetaan. Ammattiosaamisen näytöt annetaan pääsääntöisesti työpaikalla.

Avaintavoitteita:

  • Hyvä itsetunto ja ammatillinen kasvu
  • Kyky kantaa vastuuta omasta kehittymisestä
  • Hyvät työelämätaidot
  • Hyvät valmiudet jatko-opintoihin tähtäävälle