09.03.2022

Kaksoistutkinto – ylioppilastutkinto ja ammatillinen koulutus samanaikaisesti

Päivitetty 22.6.2023

Useamman tutkinnon suorittaminen, jota kutsutaan myös kaksoistutkinnoksi, tarkoittaa käytännössä, että suoritat samanaikaisesti ammatillisten opintojen ja tutkinnon ohella myös ylioppilastutkinnon. Ylioppilastutkintoon voi osallistua opiskelijan suoritettua vähintään puolet ammatillisesta tutkinnosta, 90 osaamispisteen verran. Keväästä 2022 alkaen ylioppilaskirjoituksissa kirjoitetaan viisi koetta, joihin sisältyy äidinkielessä ja kirjallisuudessa järjestettävä koe, sekä kokelaan valinnan mukaan vähintään kolme koetta ryhmästä, johon kuuluvat toisen kotimaisen kielen, matematiikan, vieraan kielen ja reaaliaineen koe. Kokelas päättää itse, minkä viidennen kokeen suorittaa, esimerkiksi toisen reaaliaineen kokeen tai vieraan kielen.

Mercuriassa lukio-opetus järjestetään yhteistyössä Vantaan aikuislukion kanssa. Kaksoistutkinnon suorittaminen on pyritty tekemään mahdollisimman vaivattomaksi yhdessä ammatillisten opintojen kanssa. Lukiotunnit on esimerkiksi sijoitettu opiskelijoiden lukujärjestykseen ja normaalien koulupäivien yhteyteen. Iltatuntejakin on tarjolla, mutta ainoastaan Vantaan aikuislukion Tikkurilan toimipisteessä. Ne on lähinnä tarkoitettu opiskelijoille, jotka haluavat opiskella muitakin kuin Mercuriassa tarjolla olevia kursseja.

Miksi kaksoistutkinto?

Miksi sitten kannattaa opiskella kaksoistutkinto? Vaikka ammatillisellakin tutkintotodistuksella pystyy hakemaan korkeakouluihin ja yliopistoon, antavat lukio-opinnot hyvän yleissivistyksen ja opiskelutaidot, joista voi olla hyötyä jatko-opinnoissa. Lisäksi esimerkiksi kielten opiskelu lukiossa on syvällisempää ja hyvä kielitaito katsotaan eduksi vaikkapa työelämään hakeuduttaessa.  Kahden tutkinnon suorittaminen on erinomainen vaihtoehto siitäkin syystä, että laaja yleissivistys ja ammatillinen tutkinto antaa erinomaisen pohjan opiskelijalle lähteä ensin työelämään keräämään kokemusta, ja ehkä vasta myöhemmin korkeakouluopintoihin.

Uuden oppivelvollisuuslain myötä kaikki peruskoulunsa päättävät nuoret hakevat opiskelemaan toiselle asteelle. Joskus päätös siitä, haluaako lukioon vai ammatilliseen oppilaitokseen voi olla vaikea. Silloin kaksoistutkinnon suorittaminen voi olla hyvä ratkaisu. Kaksoistutkinto opettaa nuorelle tärkeitä itsensä johtamisen taitoja. Toki kaksoistutkinnon suorittaminen vaatii opiskelijalta hyvää itsekuria, motivaatiota ja oma-aloitteisuutta, mutta palkintona ylioppilastutkinnon lisäksi on saavutettu ammatti, joka antaa enemmän mahdollisuuksia oppivelvollisuuden jälkeiseen aikaan. Kaksoistutkinnossa nuori uppoutuu parhaimmillaan kahdenlaiseen oppimisen kulttuuriin ja poimii rusinat pullasta molemmissa koulutusmuodoissa.

Teksti: Satu Uronen, viestintäpäällikkö