24.09.2021

Kansainvälisen yhteistyön herääminen

Monipuolinen ja strategisesti suunniteltu kansainvälinen yhteistyö lisää ammatillisen koulutuksen vetovoimaisuutta ja laatua. Kansainvälinen toiminta on tärkeä osa ammatillisten oppilaitosten toimintaa. Kansainvälisen toiminnan avulla oppilaitokset voivat kehittää tarjoamaansa koulutusta, mutta myös omaa organisaatiotaan. Mercurian omat kansainväliset verkostot, yhteistyöhankkeet ja henkilöstön liikkuminen kansainvälisissä hankkeissa kehittävät henkilöstön osaamista, ja sitä kannattaa hyödyntää paitsi opetuksessa myös kaikessa kehittämistyössä ja esimerkiksi koulutusviennissä. Ammatillisen toisen asteen opiskelijat voivat osana tutkintoaan hankkia osaamista erilaisissa kansainvälisissä oppimisympäristöissä, joka antaa opintojen sisällölle ja mielekkyydelle ihan uutta näkökulmaa. Opiskelijaraporttien mukaan kansainvälisyyden kautta hankittu osaaminen vahvistaa monia elinikäisen oppimisen avaintaitoja, ammatillista osaamista ja työllistymismahdollisuuksia (oph.fi). 

Kun korona iski voimalla keväällä 2020, loppui myös meidän kansainvälinen toimintamme kuin taikaiskusta. Kaikki ulkomaan työelämäjaksoilla olevat opiskelijat kotiutettiin mahdollisimman nopeasti ja kansainväliset projektit hyllytettiin pitkälle tulevaisuuteen. Tämä oli kova isku oppilaitoksellemme, koska yksi Mercurian vetovoimatekijöistä on ollut meidän aktiivinen kansainvälinen toimintamme. Kansainvälisten projektien lisäksi myös opiskelijoiden työelämäjaksojen toteuttaminen ulkomailla on ollut yksi suosituimmista kansainvälistymisen muodoista oppilaitoksessamme.  

Tämä syksy on alkanut toiveikkaammissa merkeissä, ja myös kansainvälinen toimintamme on pikkuhiljaa normalisoitumassa. Vanhoja projekteja jatketaan, mutta myös uusia hankkeita käynnistetään ulkomaisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Vaikka kansainväliset vaihdot ja vierailut ovatkin olleet katkolla, on Mercuriassa ollut koko ajan käynnissä useita kansainvälisiä hankkeita, joiden toteutumista on jatkettu verkossa korona-aikana. Tällaisia projekteja ovat esimerkiksi Teaming Up ja Creative Minds. Teaming Up -hankkeessa on mukana nuoria opiskelijoita Suomesta, Latviasta ja Virosta, ja hankkeessa keskitytään kehittämään opiskelijoiden taitoja työskennellä kansainvälisessä business-ympäristössä. Lisäksi Teaming Up -hankkeessa halutaan vahvistaa ja tukea opettajien työtä kansainvälisessä toimintaympäristössä. Creative Minds -hankkeessa on mukana sekä ulkomaisia oppilaitoksia että yrityksiä Suomesta, Tanskasta, Espanjasta ja Hollannista. Yritykset toimivat opiskelijoiden mentoreina, kun he perustavat start up-yritykset ja ryhtyvät pyörittämään yritystoimintaa.  

Tänä syksynä olemme myös aloittaneet yhteistyön thaimaalaisen teknillisen oppilaitoksen kanssa. Thayayouthaya Business Administration College on teknillinen oppilaitos, joka on keskittynyt myös liike-elämätaitojen opetukseen. Hankkeeseen on valittu 16 opiskelijaa sekä Thaimaasta että Suomesta, ja hankkeen tavoitteena on kulttuurien vaihto ja työelämätaitojen opettelu kansainvälisessä ympäristössä. Kurssin parhaiten suorittaneet opiskelijat pääsevät vierailemaan toistensa kotimaassa vuoden 2022 aikana, joten kurssi tulee olemaan ikimuistettava ja ainutlaatuinen kokemus kaikille opiskelijoillemme. Kurssin hyväksytysti suorittaneet opiskelijat voivat antaa näytön Kansainvälisessä työympäristössä toimiminen -tutkinnon osassa.  

Opiskelijoiden ulkomaanjaksot suunnitellaan ja sovitaan osaksi opintoja koulutuksen järjestäjän johdolla. On hieno mahdollisuus, että opiskelijat voivat hankkia osaamista osana opintojaan erilaisissa kansainvälisissä oppimisympäristöissä, ja Mercuria haluaa olla mukana kehittämässä ja mahdollistamassa opiskelijoiden ja henkilöstön kansainvälistymistä myös tulevaisuudessa.  

Teksti: Satu Uronen, viestintäpäällikkö