17.11.2021

Opiskelija on meille ykkönen – hyvinvointi oppimisen tukena

Myönteinen käsitys opintomenestymisestä, usko omiin kykyihin ja opiskelutaitoihin sekä opintojen arvostaminen heijastavat opiskelijoiden opiskeluympäristökokemuksia. Nämä kokemukset voivat ilmentyä hyvinvointina tai uupumuksena. Tavoitemotivaatioon vaikuttaa voimakkaasti myös elämän merkityksellisyyden kokemus. Koska oppilaitoksen mahdollisuudet vaikuttaa opiskelijan henkilökohtaiseen elämään ovat aika vähäiset, opiskeluympäristö ja siellä saatujen kokemusten merkitys uupumuksen ehkäisemiseksi korostuu entisestään (Meriläinen, Haapanen & Vänttinen 2013).

Mercuriassa opiskelija on ollut aina ykkönen ja heidän tarpeensa on otettu huomioon niin opiskelussa kuin hyvinvoinnissakin. Korona-aika paljasti karulla tavalla sen, miten nuoren mieli on haavoittuvainen ja jaksaminen oli monesti kortilla. Yksinäisyys, sosiaalisten kontaktien puute, turhautuminen ja motivaation puute olivat suurimpia tekijöitä opiskelijoiden pahoinvointiin pandemian aikana.

Mercuriassa toimii yhteisöllinen hyvinvointiryhmä (YHR), joka tavoitteena on opiskelijoiden hyvinvoinnin parantaminen kokonaisvaltaisesti. Oppilaitoksessamme on hyvät tukitoimet kaikkien opiskelijoidemme käytettävissä. Sen lisäksi, että oma ohjaaja on säännöllisesti yhteydessä omiin opiskelijoihinsa, on meillä käytettävissä terveydenhuollon ammattilaisia, jotka huolehtivat niin fyysisestä kuin psyykkisestä hyvinvoinnista.

Erityisopettaja Marisa Köngäs on toiminut opiskelijoiden hyvinvointiin keskittyvässä YHR-ryhmässä vuodesta 2004 lähtien. Hän kertoo ryhmän tavoitteen olevan luoda sellaisia rakenteita ja toimintoja Mercuriaan, jotka edistävät opiskelijoiden positiivisia koulukokemuksia ja hyvinvointia yleisesti. Vuosittain oppilaitoksen terveydenhoitajat ja kuraattori teettävät alkukyselyn, jossa kartoitetaan opiskelijan viihtymistä luokassa, ilmapiiriä ja opiskelumotivaatiota. YHR-ryhmän yksi tärkeimmistä tehtävistä on ryhmäyttää opiskelijoita sekä estää kaikenlainen kiusaaminen ja syrjintä.

Marisan mielestä opiskelijat eivät tänä päivänä välttämättä voi huonommin, vaikka tapaukset ovat lisääntyneet. Apua ja tukea osataan hakea entistä herkemmin, ja sitä otetaan myös vastaan. Yksittäisten opiskelijoiden tukeminen on lisääntynyt, ja usein mukana on moniammatillinen työryhmä, johon kutsutaan tapauskohtaisesti opiskelijan tilanteeseen parhaat henkilöt. Tulevaisuudessa Marisa toivoo, että YHR-ryhmä olisi entistä enemmän mukana erilaisissa teemapäivissä, opiskelijakuntatyössä ja yhteisöllisyyden kehittämisessä. Myös terveydenhuollon henkilökunnan jalkauttaminen oppilaitoksen ja opiskelijoiden arkeen on tärkeää, jotta kynnys hakea apua madaltuisi.

Teksti: viestintäpäällikkö Satu Uronen