12.01.2024

Osaajapolut ohjaavat kohti unelmien uraa 

Teksti | Satu Uronen

Liiketoiminnan perustutkinto on valtakunnallinen tutkinto, jossa opiskelija hankkii itselleen liike-elämän työtehtävissä tarvittavia taitoja ja työkokemusta. Osa opiskeltavista aineista on kaikille yhteisiä ja pakollisia aineita, ja osa tutkinnon tarjoamista aineista ovat opiskelijalle vapaasti valittavia aineita. Näin opiskelija voi jo opintojen aikana keskittyä niihin osaamisalueisiin, joista on itse kiinnostunut. 

Osaajapolut helpottavat valintaa

Opintopolku.fi:ssä liiketoiminnan perustutkinnosta, eli merkonomin tutkinnosta todetaan näin: ”Tutkinnon suorittajalla on asiakaslähtöistä liiketoimintaosaamista, viestintä- ja vuorovaikutusosaamista, kielitaitoa sekä talouden hallinnan osaamista. Hän toimii erilaisissa digitaalisissa ympäristöissä ja verkostoituu ammatillisesti. Hänellä on perusvalmiudet yrittäjyyteen ja valmiudet kehittyä lähiesimiestehtäviin. Tutkinnon suorittaneella on valmiudet uusien tuotteiden ja palveluiden sekä asiakaskokemuksen kehittämiseen.” 

Koulutus sisältää paljon eri tutkinnon osia, joista voi olla välillä vaikea löytää itselle sopivimmat sisällöt. Vaikka jokaisella opiskelijalla onkin aina mahdollisuus valita itseä kiinnostavat tutkinnon osat, on Mercuriassa kehitetty ns. osaajapolkuja, joihin on valmiiksi valittu erilaisille työurille sopivia opintoja. Nämä neljä osaajapolkuvaihtoehtoa ovat markkinointiosaaja, yrittäjäosaaja, myyntiosaaja ja taloushallinto-osaaja.  

Mitä opintoja eri polut sisältävät?

Jos opiskelija on kiinnostunut vaikkapa markkinoinnin ja mainonnan suunnittelusta, kannattaa hänen valita osaajapolukseen Markkinointiosaajapolku. Markkinointiosaaja hallitsee mainonnan sosiaalisessa mediassa, tunnistaa erilaiset kohderyhmät ja osaa tuottaa sisältöä eri kanaviin. Jos taas opiskelija haluaa perustaa oman verkkokaupan ja ryhtyä yrittäjäksi, on Yrittäjäosaajapolku oikea valinta. Yrittäjäosaajapolulla opetellaan erilaisia yrittäjälle tärkeitä taitoja, kuten yrityksen perustamista ja liiketoiminnan suunnittelua, asiakkuuksien hallintaa ja tietenkin myyntiä. Myyntiosaajapolulla opiskelevat ovat ripeitä päätöksenteossa, osaavat tarjota asiakkailleen oikeat tuotteet ja palvelut, ja he nauttivat ihmisten kanssa työskentelystä. Myyntipolulla harjoitellaan erilaisia myyntitekniikoita, asiakkuuksien hallintaa ja palvelumuotoilua. Taloushallinto-osaajat taas ovat omatoimisia ja itsenäisiä omassa työssään. He harjoittelevat esimerkiksi yrityksen kirjanpitoa, maksuliikenteen hoitamista, tilinpäätöskirjauksia sekä laskutusta ja reskontraa. 

Osaajapolkujen sisälläkin voi tehdä itselle sopivia muutoksia eri tutkinnon osien välillä. Jos opiskelija on vaikkapa kiinnostunut yrittäjyydestä, mutta haluaa ehdottomasti opiskella myös kirjanpitoa, on se täysin mahdollista. Kun opiskelijat tekevät polkuvalinnat ensimmäisen lukuvuoden lopulla, on monelle selvinnyt jo tähän mennessä omat vahvuudet ja kiinnostuksen kohteet. Opiskelijat miettivät yhdessä oman ohjaajan kanssa sopivat tutkinnon osat ja osaajapolun, tai suunnittelevat kokonaan omanlaisen osaajapolun, joka ei pohjaudu valmiisiin polkuvalintoihin. Kaiken tämän suunnittelun tarkoituksena on löytää jokaiselle meidän opiskelijallemme heitä kiinnostavat tutkinnon osat, jotta suunnitelmat unelmien työurasta voisivat tulevaisuudessa käydä toteen.  

Monitaituri merkonomi

Merkonomi pystyy työskentelemään hyvin monenlaisissa tehtävissä, ja on mahtavaa, että myös oppilaitoksilla on mahdollisuus suunnitella työelämän tarpeita vastaavia opintokokonaisuuksia joustavasti. Meiltä valmistuvat opiskelijat ovat ammattilaisia, joilla on hyvä peruskoulutus työskennellä monipuolisissa liike-elämän tehtävissä. Osaajapolut antavat opiskelijoille mahdollisuuden keskittyä tietylle alalla jo opintojen aikana, joka kasvattaa opiskelijoiden innostusta opintoja kohtaan, ja työelämä saa näin motivoituneita ammattilaisia.