liiketalouden perustutkinto, merkonomi, koulutus, tiina immonen
09.12.2016

Tervetuloa liiketalouden alalle!

Rehtori Tiina Immonen toivottaa tervetulleeksi liiketalouden alalle ilman pääsy- ja soveltuvuuskoetta

MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitoksessa ei ole koskaan ollut pääsy- tai soveltuvuuskoetta. Silti läpäisyasteemme on parempi ja keskeyttämiset vähäisempiä kuin niissä oppilaitoksissa, joissa on soveltuvuuskokeet. Näyttäisi siis siltä, että soveltuvuuskoe ei korreloi opintojen loppuun suorittamisen kanssa. Olemme ottaneet aina vastaan kaikki ne opiskelijat, jotka ovat yhteishaussa meille ensisijaisesti hakeneet. Todistuksesta saatava pistemäärä ja hakutoiveen ensisijaisuus ovat olleet riittävä mittari motivaatioon.

Vuonna 2013 maan hallituksen yhdeksi kärkihankkeeksi nousi koulutustakuu, jossa jokaiselle perusopetuksen päättävälle nuorelle taataan jatko-opiskelupaikka toiselta asteelta. Pääkaupunkiseudulle lisättiin myös ammatillisen koulutuksen paikkoja ja perusopetuksen päättöluokkalaisille annettiin merkittävästi enemmän pisteitä hakuvaiheessa. Opiskelijaksi oton muutoksella vuonna 2013 ammattikouluihin oli vähemmän hakijoita, kun joukosta putosivat pois aiemmin perusopetuksensa päättäneet tai ne, joilla oli jo jokin toinen toisen asteen tutkinto suoritettuna.

Mikä merkitys on enää pääsy- ja soveltuvuuskokeilla, kun kaikille täytyy taata opiskelupaikka? Ilman pääsykoetta hakijoiden mahdollisuudet tulla valituksi heti ensimmäisessä vaiheessa paranevat. Lisäksi hakijoiden yhdenvertaisuus paranee, kun kuitenkaan kaikki koulutuksen järjestäjät eivät järjestä kokeita. Vähenevässä rahoituksessa myös pääsykokeisiin käytettävät henkilöstö- ja tilaresurssit vapautuvat.

Motivaation ja oikean alan löytämisessä opinto-ohjauksen ja tiedotuksen merkitys on suuri. Monet peruskoulut pyytävätkin ammattiopistojen edustajia kertomaan alasta ja työtehtävistä omille opotunneillensa. Myös vierailukäynnit ja muutamien päivien mittaiset tutustumiset ovat hyvä keino hakijalle saada etukäteen riittävästi tietoa päätöksenteon tueksi. Pääsy- ja soveltuvuuskoetta ei kannata järjestää vain sen vuoksi, että hakija saisi tarkempaa ja yksityiskohtaisempaa tietoa alasta.

Ensimmäinen ammatillinen tutkinto on nk. työhöntulotutkinto eikä varmaan jää nuoren ainoaksi koulutukseksi hänen elämänsä aikana. Koulutuksen aikana voidaan lisätä motivaatiota ja vahvistaa ammatti-identiteetin syntymistä. Myös tukemalla nuoren omia vahvuuksia voidaan saavuttaa sellaiset valmiudet, joilla nuori pärjää seuraavat 60 vuotta työelämässä. Joskus myös ”väärä alanvalinta” saattaakin muodostua juuri oikeaksi. MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitos aikoo jatkossakin toteuttaa opiskelijavalinnan ilman pääsy- ja soveltuvuuskoetta.

Tiina Immonen, rehtori