13.10.2017

Ammatillisen koulutuksen uudistus-seminaari

Ammatillisen koulutuksen uudistukseen liittyvä laki on hyväksytty eduskunnassa tämän vuoden kesäkuussa. MERCURIA, Kaupan liitto ja Kaupallisen opetuksen edistämisliitto järjestivät seminaarin, jossa kerrottiin mitä uudistus tarkoittaa työnantajan näkökulmasta ja mitä hyviä käytäntöjä oppilaitosten ja työpaikkojen käytössä jo on.

Uudistuksen perusasiat pähkinänkuoressa:

  • asiakaslähtöisyys
  • yksi tapa toteuttaa ammatillisia tutkintoja
  • koulutuksen järjestäjille mahdollisuus toteuttaa tutkintoja ja koulutuksia työelämän tarpeisiin
  • opiskelijalle aiemman osaamisen huomiointi eli opiskellaan vain sitä mitä ei vielä osata
  • yksilöllinen tapa suorittaa opintoja vahvemmin työelämään liittyen eli työpaikalla oppien, opiskeluja nopeuttaen ja mahdollisen lisätuen avulla

Seminaarissa kuultiin monta mielenkiintoista puheenvuoroa, esimerkiksi Urho Kovalainen Kainuun yritysammattioppilaitoksesta kertoi koulun palkitusta pedagogisesta mallista, joka on nyt laajenemassa oppilaitoksen sisällä useammille aloille. Kainuun mallissa jokaiselle opiskelijalle tarjotaan yksilöllinen tapa edetä opinnoissa ja opintojen keskiössä on opiskelija, ei opettaja. Opettajat toimivatkin mallissa enemmän työnjohtajina ja oppilas työntekijän roolissa.

Kainuussa oppilaitosympäristö on muokattu työpaikkaympäristöksi ja siellä tehdään oikeita töitä. Tärkeää työn lomassa on myös ”hehkuttaminen” ja Kainuussa järjestetäänkin kerran kuussa ns. ”hehkutustilaisuus”, jossa käydään läpi mitä kaikkea on saatu aikaan. Kyseessä ei ole palkitsemistilaisuus vaan ideana on lisätä yhteenkuuluvuuden tunnetta, antaa sosiaalista tunnustusta ja tiedottaa mitä koulussa tehdään.

Toisesta mielenkiintoisesta oppilaitos – yritysyhteistyöstä kertoivat Wihuri Oy:n Kata Aarnio-Wihuri sekä apulaisrehtorimme Jarno Westerholm. Wihuri Oy, MERCURIA ja VARIA aloittivat tänä vuonna yhteistyön, jonka tarkoituksena on tuunata liiketalouden perustutkintoa enemmän työelämän tarpeita vastaavaksi. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että opiskelijat suorittavat tutkinnon työssäoppimisjaksot Wihuri Teknisen Kaupan eri toiminnoissa ja pääsevät näin nopeammin kiinni oikeaan työelämään jo opintojen aikana, osa opinnoista suoritetaan VARIAssa ja oppilasta ohjaavat opettajat molemmista oppilaitoksista. Tällainen yhteistyö mahdollistaa myös tutkinnon suorittaneiden opiskelijoiden rekrytoinnin suoraan yhteistyöyritykseen.

Kuulimme myös Pohjois-Karjalan ammattiopiston ja Pohjois-Karjalan Osuuskaupan mielenkiintoisesta yhteistyöprojektista, joka on kestänyt jo vuosia. Yhteistyöstä on ollut hyötyä molemmille osapuolille: koulu saa työssäoppimispaikkoja ja opiskelijat oppivat, yritys saa myös osaavaa työvoimaa, joista voi tulevaisuudessa tulla heidän työntekijöitään. Samoin opettajien osaaminen kasvaa, on tärkeää että työpaikkaohjaajien ohjaajat ovat osaavia ja tehtäväänsä sitoutuneita, jotta yhteistyöstä saadaan paras mahdollinen hyöty.

Seminaarissa kuultiin myös Taloudellisen tiedotustoimisto TAT:n Kun koulu loppuu-tutkimuksesta. Tutkimuksen tavoitteena oli saada tietoa nuorten tulevaisuuden suunnitelmista peruskoulun jälkeen. Tutkimuksessa kävi ilmi, että ammatillisen koulutuksen vetovoima on jonkin verran laskenut. Kaupan ala oli tutkimuksen mukaan tytöillä 11. suosituin ala ja pojilla 6. suosituin. Tutkimuksen mukaan nuorten tulevaisuuden valintoihin vaikuttavat vanhemmat, kaverit, työssä harjoittelu eli tet-jakso sekä opinto-ohjaaja.

Seminaarissa palkittiin myös Vuoden Nuori Merkonomi Karo Rönty ja Vuoden Aikuinen Liiketalouden opiskelija Henry Manni sekä heidän ohjaajansa. Lämpimät onnittelut kaikille!