11.11.2020

Ysiluokkalaiset uuden edessä

Suomen hallitus on asettanut tavoitteeksi oppivelvollisuuden laajentamisen 18 ikävuoteen asti, ja käytännössä se tarkoittaa sitä, että jokainen peruskoulun päättävä nuori jatkaa johonkin toisen asteen oppilaitokseen. Tämän laajemman oppivelvollisuuden on tarkoitus astua voimaan ensi vuonna 2021. Uutta lakia sovelletaan niihin nuoriin, joiden oppivelvollisuus olisi vanhan lain mukaan päättynyt vuonna 2021, eli nykyisiin yhdeksäsluokkalaisiin. Oppivelvollisuuden laajentaminen toiselle asteelle edellyttää sen varmistamista, että kaikilla perusopetuksen päättävillä on toisen asteen opinnoissa tarvittavat tiedot, taidot ja osaaminen. Lisäksi opiskelijahuoltoon ja ohjaukseen tullaan kiinnittämään huomiota, jotta kaikilla peruskoulunsa päättävillä nuorilla on mahdollisuus saada itselleen toisen asteen tutkinto (minedu.fi). 

Opetusministeri Li Andersson kertoo lokakuussa julkaistussa OPM:n tiedotteessa, että lukuisista kehittämistoimista huolimatta edelleen noin 16 prosenttia ikäluokasta jää ilman toisen asteen tutkintoa. Hänen mukaansa pelkän peruskoulun varassa ei enää työelämässä ja elämässä yleensä pärjää. On tullut aika päivittää oppivelvollisuus vastaamaan 2020-luvun vaatimuksia, joten oppivelvollisuuden laajentamisen myötä jokaiselle nuorelle taataan toisen asteen tutkinto (minedu.fi). 

Jos joku perusopetuksen päättävä jää ilman opiskelupaikkaa, on perusopetuksen järjestäjä velvollinen ilmoittamaan tästä nuoren asuinkunnalle, joka ottaa asiasta kopin. Kunnan tulee selvittää nuoren kokonaistilannetta sekä tuen tarvetta yhdessä oppivelvollisen ja tämän huoltajan kanssa. Ja kun nuori sitten aloittaa toisen asteen koulutuksen, vastuu opiskelijan ohjauksesta, tuesta ja valvonnasta siirtyy lukiokoulutuksen tai ammatillisen koulutuksen järjestäjälle. Jotta tämä nivelvaihe, eli siirtyminen perusopetuksesta toisen asteen koulutukseen tapahtuisi mahdollisimman jouhevasti, on perusopetuksen järjestäjällä velvollisuus tehostettuun oppilaanohjaukseen perusopetuksen 8. ja 9. vuosiluokalla, jolloin painopisteenä on nimenomaan jatko-opintovalmiudet (minedu.fi). 

Myös Mercuriassa, kuten kaikissa toisen asteen oppilaitoksissa, on tiedossa uudistuksia oppivelvollisuuden laajentamisen myötä. Ensimmäiset yläkoululaiset ovatkin juuri parhaillaan tutustumassa oppilaitokseemme ja tarjoamiimme koulutusmahdollisuuksiin. Kaikki Kilterin koulun yhdeksäsluokkalaiset tulevat ryhmissä vierailulle kouluumme, ja viikon aikana tutustutaan Mercurian tiloihin, liiketoiminnan perustutkintoon ja ammatilliseen koulutukseen yleensä. Kiinnostusta ovat herättäneet mahdollisuus ulkomaan työelämäjaksoihin sekä Mercurian omat paikalliset tutkinnonosat, kuten Pieneläinalan asiakaspalvelija -tutkinnonosa. Kaksoistutkinnon suorittaminen on ollut viime vuosina erittäin suosittua, ja tänä vuonna aloittaneista luokista jo puolet olivat ns. kaksoistutkintoluokkia.  

Mercuria on jo vuosia pärjännyt hyvin valmistuville opiskelijoille suunnatussa valtakunnallisessa tutkimuksessa. Oppilaitoksemme on arvostettu, kansallisella laatupalkinnollakin palkittu oppilaitos. Meillä on hyvä ilmapiiri; kaikkia kannustetaan, ohjataan ja tuetaan tarpeen mukaan. Meillä on nuoren hyvä kasvaa kolme vuotta ja hankkia itselleen ammattitutkinto, joka oikeuttaa jatko-opintoihin korkeakoulussa tai yliopistossa.