26.09.2022

Mercurian vetämä Young Talents –Erasmus -hanke valittiin EU:ssa parhaaksi suomalaisista ammatillisista hankkeista! 

Mercuria kauppaoppilaitos Oy on palkittu European Innovative Teaching Award 2022 -palkinnolla, joka on tunnustus opettajien ja heidän oppilaitostensa edistykselliselle pedagogiselle työlle erilaisissa eurooppalaisissa yhteistyöprojekteissa. European Innovative Teaching Award on vuosittain jaettava palkinto, jolla halutaan edistää Erasmus -hankkeiden hyviä opetuskäytäntöjä. Nyt toista kertaa jaettavan palkinnon painopiste oli innovatiivisissa opetus- ja oppimismenetelmissä, joilla pyritään vastaamaan nopeasti muuttuvan maailman asettamiin haasteisiin kaikkialla Euroopassa. Palkinto jaetaan neljälle eri koulutusasteelle jokaisessa osallistuvassa Euroopan maassa: päiväkodeille, perusasteelle, toiselle asteelle sekä ammatilliselle toiselle asteelle.  

Mercuria veti vuosina 2017-2019 Young Talents -nimistä Erasmus -hanketta, jossa kehitettiin osallistavan oppimisen mallia. Hankkeessa suomalaiset, hollantilaiset ja espanjalaiset liiketoiminnan ja artesaaniopiskelijat perustivat kahdeksan yritystä, suunnittelivat ja tuottivat tuotteita, joita markkinointiin somessa ja myytiin yhteisen verkkokaupan kautta. Hankkeesta saadut positiiviset kokemukset liimasivat hanketyön osaksi oppilaitoksen perustoimintaa. ”Kansainvälisyys ja myös kansainväliset hankkeet ovat olleet meille ydintoimintaa jo pitkään. EU-hankkeissa olimme kuitenkin aiemmin olleet vain kumppaneina, emme vetäjänä”, kertoo Mercurian apulaisrehtori Markus Oedewald toteutetusta Young Talents – hankkeesta. Ajatus hankkeeseen osallistumisesta lähti Mercurian omista tarpeista, kun pohdittiin voisiko Erasmus -hanke sopia oppilaitoksen oman yrittäjyyskoulutuksen opetus- ja oppimiskulttuurin kehittämiseen. https://www.youtube.com/watch?v=DFxEOAW4ioc

Ajatus nähtiin hedelmällisenä Mercuriassa ja muuallakin. Lopulta hankkeeseen lähti mukaan 12 toimijaa, joista puolet oli eri alojen yrityksiä, ja ne toimivat opiskelijoiden yritysten mentoreina. Hollannista oli mukana yksi ammatillinen oppilaitos, ja Suomesta ja Espanjasta oli mukana kaksi ammatillista oppilaitosta: yksi liiketalouden oppilaitos ja toinen artesaani- ja design-alalta. 


Young Talents – Creating New Multicultural Brands -hanke 2017-2019 

  • Hanketyyppi: Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle, strateginen kumppanuushanke 
  • Hankeaika: 9/2017–8/2019 
  • Oppilaitoskumppanit: Vantaan ammattiopisto Varia ja Mercuria kauppaoppilaitos Oy, Collegi Badalones ja Deià Escola d’Art i Superior de Disseny Espanjasta sekä hollantilainen Alfa-college, josta mukana oli sekä kaupallinen että artesaanialan koulutusohjelma. 
  • Yrityskumppanit: Theshop Espanjasta, Alfa-college Shop Hollannista sekä Käinby, Globe Hope, Dreamcozy ja Hali – Harmony Living Oy Suomesta.