Opiskelijatyytyväisyys on korkealla Mercuriassa.
05.03.2020

Kaksoistutkinto: ylioppilas- ja ammatillinen tutkinto yhtä aikaa

Useamman tutkinnon suorittaminen, jota kutsutaan myös kaksoistutkinnoksi, tarkoittaa sitä, että opiskelija suorittaa samanaikaisesti ammatillisten opintojen ohella myös lukio-opintoja. Jos opiskelija ammatillisen koulutuksen lisäksi suorittaa ylioppilastutkinnon, on hänen opiskeltava vähintään neljä lukioainetta. Ylioppilastutkintoon kuuluu vähintään neljä koetta, joista äidinkielen ja kirjallisuuden koe on kaikille ylioppilaskirjoituksiin osallistuville pakollinen (opintopolku.fi)

Mercuriassa kaksoistutkinnon suorittamisesta on tullut viime vuosien aikana todella suosittua. Viime elokuussa 2019 meillä aloitti kolme uutta kaksoistutkintoluokkaa, joka on jo melkein puolet kaikista aloittavista luokista. Ehkä lukio-opintojen suosiota opiskelijoiden keskuudessa meillä on kasvattanut se, että lukio-opinnot on sisällytetty suoraan opiskelijoiden lukujärjestyksiin, ja tunnit toteutetaan yhteistyössä samassa rakennuksessa sijaitsevan Vantaan aikuislukion kanssa. Lisäksi meillä on hyvät tukipalvelut opiskelijoille, joten jos opiskelut tuntuvat joskus menevän solmuun, niin meiltä löytyvät erityisopettajat, kuraattori ja psykologi, jotka auttavat eteenpäin.

Mercuriassa on aito välittämisen ilmapiiri. Jokaisesta meille tulevasta opiskelijasta huolehditaan, heidän opintojaan seurataan ja tuetaan tarvittaessa. Tutkimuksen mukaan meillä opiskelevat arvostavat ammattitaitoisia opettajia ja henkilökuntaa, hyvää ja kannustavaa ilmapiiriä sekä asianmukaisia ja viihtyisiä tiloja. Näitä tutkimuksia onkin mukava lukea, koska meille opiskelija on ykkönen!