08.04.2019

Kaupan alan vuoden 2018 työpaikkaohjaaja on valittu

Mika Timonen Oulun Salesta on kaupan alan vuoden 2018 työpaikkaohjaaja

Kaupan alan vuoden 2018 työpaikkaohjaajaksi on valittu Mika Timonen Oulun Salesta. Kilpailun järjestäjänä toimi Kaupan Koulutuksen Kehittämiskeskuksen yhteydessä toimiva Työpaikkaohjaamisen klusteri. Kilpailu järjestettiin neljättä kertaa ja kilpailuun tuli monia ehdokkaita ammatillisista oppilaitoksista ympäri Suomea. Valintakriteereissä painottuivat työpaikkaohjaajan kokemus eri tutkintojen ohjaamisesta, työpaikan osallistaminen työpaikkaohjaamiseen sekä taito ohjata kannustavasti erilaisia opiskelijoita.

Mika Timosen vahvuuksia ovat:

  • Hyvä teoreettinen ja käytännöllinen tuntemus liiketoiminnan tutkinnoista
  • Opiskelija on otettu mukaan työyhteisöön täysivaltaisena jäsenenä
  • Opiskelijat pääsevät tekemään ammattitaitovaatimusten mukaisia työtehtäviä
  • Työyhteisö on mukana ohjaamassa ja näytöt toteutettiin työpaikan yhteistyönä
  • Positiivinen ja kannustava ote sekä usko opiskelijan oppimiseen
  • Erilaisten oppijoiden ohjaaminen ja työelämäkäytäntöjen opettaminen
  • Erityisvahvuuksina sosiaaliset taidot ja hankalien tilanteiden käsittely.

Mika Timonen palkitaan 1 000 euron stipendillä, joka luovutetaan hänelle toukokuussa 2019 järjestettävässä palkitsemistilaisuudessa.

Seuraava, kaupan alan vuoden 2019 työpaikkaohjaajakilpailu käynnistyy joulukuussa 2019.