Opiskelijatyytyväisyys on korkealla Mercuriassa.
05.03.2019

Opiskelijat arvioivat MERCURIAn laadun valtakunnallista keskiarvoa korkeammalle

MERCURIAsta viime syksyn 2018 aikana valmistuneet opiskelijat ovat tyytyväisempiä MERCURIAn opintoihin kuin mitä keskimääräisesti ammatillisten oppilaitosten opiskelijat ovat omiin oppilaitoksiinsa. Tiedot käyvät ilmi 1.7.2018 alkaen toteutetusta valtakunnallisesta ammatillisen koulutuksen päättökyselystä, jossa MERCURIAn saamat arviot olivat valtakunnallista keskiarvoa korkeammat.

MERCURIAsta valmistuneet ovat valtakunnallisesti verrattuna tyytyväisempiä MERCURIAssa opiskeluun kaikilla arvioinnin osa-alueilla. Merkittävimmät erot valtakunnalliseen keskiarvoon korostuvat opintojen joustavassa etenemisessä, vaikutusmahdollisuuksissa opintojen suunnitteluun ja opiskeluhuoltopalvelujen saatavuuteen tarvittaessa.

Opiskelijat olivat erittäin tyytyväisiä siihen, miten MERCURIAssa opiskelijoille laadittu henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS) mahdollisti opintojen joustavan etenemisen. Opiskelijat kokivat myös, että he saivat riittävästi opetusta ja ohjausta, jotta opinnot etenivät suunnitellusti.

Opiskelijat olivat myös hyvin tyytyväisiä näyttöihin ja kokivat, että työtehtävät, joissa MERCURIAsta valmistuneet suorittivat näyttönsä, vastasivat todellisia työelämän tehtäviä. Näyttöjen arvioijia pidettiin ammattitaitoisina ja asiantuntevina. Opiskeluympäristönä MERCURIA koettiin erittäin turvalliseksi ja opiskelijoita yhdenvertaisesti ja tasa-arvoisesti kohtelevaksi.

Opetushallituksen julkaisemien tietojen perusteella opiskelijoiden palautetiedot ovat valtakunnallisesti hyvät. Kokonaisuutena kaikista vastanneista 85 % on opintojen päättövaiheessa erittäin tyytyväisiä tai tyytyväisiä koulutukseensa.

Lue lisää:
Opetushallituksen tiedote Ammatillisen koulutuksen opiskelijat ovat tyytyväisiä opintoihinsa
Ministeri Grahn-Laasonen: Ammatillisen koulutuksen opiskelijapalaute rohkaisevaa