10.01.2022

Tiedote Mercurian liikuntatilojen käytöstä 10.1.2022 (päivitetty 1.2.2022)

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on tehnyt päätöksen, jolla Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella voimassa olevaa liikunta- ja virkistystilojen sulkumääräystä jatketaan ajalle 11.-24.1.2022. Samalla voimassa olevaa kokoontumisrajoitusta, jonka mukaan sisätilaisuudet on kielletty, jatketaan tammikuun loppuun asti.

Suljetuksi määrättyjä tiloja voi kuitenkin käyttää vuonna 2003 syntyneiden ja sitä nuorempien lasten ja nuorten harrastustoimintaan. Ikärajaa on siis nostettu niin, että uuden päätöksen mukaan kaikki viime vuonna 18 vuotta täyttäneet voivat osallistua toimintaan muuten suljetuiksi määrätyissä tiloissa. Toiminnassa tulee huomioida osallistujien terveysturvallisuus (https://avi.fi/tiedote/-/tiedote/69929083).

Mercurian liikuntatilat ovat ti 1.2. lähtien auki normaalisti kaikille liikkujille ja joukkueille.
Lisätietoja antaa Jussi Kurki