09.02.2021

Vuoden 2020 Työpaikkaohjaaja

Nyt on se hetki vuodesta, kun voit ehdottaa vuoden 2020 Työpaikkaohjaajan palkinnon saajaa. Työelämäjaksoilla on ammatillisessa koulutuksessa valtava merkitys opiskelijoiden osaamisen ja kokemuksen hankkimiseen työelämässä. Työpaikkaohjaajien vaikutus ja vastuu opiskelijoiden perehdytyksessä ja koulutuksessa on merkittävä. Ilmianna siis Kaupan Koulutuksen Kehittämiskeskukselle vuoden 2020 Työpaikkaohjaajan tittelin mielestäsi ansaitseva ammattilainen, joka on tukenut, perehdyttänyt ja kouluttanut opiskelijoita työelämän saloihin suurella sydämellä!

Oppilaitokset voivat tehdä esityksen palkittavasta kaupan alan työpaikkaohjaajasta 30.4.2021 mennessä Kaupan Koulutuksen Kehittämiskeskukselle. Vuoden työpaikkaohjaajan tulee työskennellä kaupan alalla. Hän ohjaa opiskelijaa tai tutkinnon suorittajaa, joka opiskelee jotain seuraavista kaupan ja hallinnon alan tutkinnoista:

– liiketalouden perustutkinto
– liiketoiminnan perustutkinto
– liiketoiminnan ammattitutkinto
– liiketoiminnan erikoisammattitutkinto
– lähiesimiestyön ammattitutkinto
– ruokamestarin erikoisammattitutkinto

Kaupan alan vuoden työpaikkaohjaaja –kilpailuun on laadittu kriteerit, joiden perusteella työpaikkaohjaajan osaamista ja toimintaa arvioivat seuraavat tahot:
1: Ohjattava opiskelija 2: Työpaikkaohjaajan työyhteisön edustaja ja 3: Oppilaitoksen edustaja.

Jokaiselle arvioivalle taholle on oma lomake, jonka voi ladata Mercurian sivuilta
https://www.mercuria.fi/kehitystyo

Oppilaitoksen edustaja huolehtii siitä, että eri tahojen edustajat täyttävät arviointilomakkeet ja vastaa niiden toimittamisesta Kaupan Koulutuksen Kehittämiskeskukseen. Lomakkeet toimitetaan joko sähköisenä yhteen tiedostoon koottuna tai paperikopiona 30.4.2021 mennessä alla olevaan osoitteeseen.

Yhteystiedot:
Tarja Mykrä  
Kaupan Koulutuksen Kehittämiskeskus
Martinlaaksontie 36, 01620 Vantaa
tarja.mykra(@)mercuria.fi

Tiedustelut: Verkostopäällikkö Tarja Mykrä