10.08.2022

Yhteisöllisyys taistelussa opiskelijoiden yksinäisyyttä vastaan

Ammatillisten oppilaitosten ovet avautuivat jälleen elokuussa opiskelijoille, niin vanhoille kuin uusillekin tulokkaille. Varsinkin peruskoulunsa päättäneet opiskelijat ovat uuden edessä, kun vanha ja tuttu ympäristö koulurakennuksineen, opettajineen ja oppilaineen jäivät taakse. Osalle tämä on aika kutkuttavaa, ihanaa uuden alkua, jota odotetaan innolla, mutta osalle opiskelijoita uudet ympyrät ja ihmiset aiheuttavat ahdistusta ja jopa pelkoa.

Nuorisotutkimusseura ry teetti tutkimuksen (Tutkimus nuorten kokemuksista korona-aikana 2020–2022) nuorten kokemasta yksinäisyydestä koronapandemian aikana ja sen jälkeen. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa tutkimuksessa todettiin yksinäisyyden kokemusten selviä muutoksia syksyn 2020 ja alkukesän 2021 aineistojen perusteella kaikissa ikäluokissa. Tilastollisesti merkitseviä eroja havaittiin niin iän kuin sukupuolenkin mukaan. Esimerkiksi yksinäisyyden kokemukset 15–19-vuotiaiden tyttöjen keskuudessa olivat lisääntyneet siten, että kun syksyllä 2020 noin neljäsosa tytöistä oli kertonut kokeneensa yksinäisyyttä, oli luku keväällä 2021 jo 44 prosenttia. Yksinäisyyden kokemusten lisääntymisestä kertovat myös vuoden 2021 kouluterveyskyselyn tulokset, jonka perusteella yksinäiseksi itsensä tuntevien lasten ja nuorten osuus oli kasvanut kaikilla muilla kouluasteilla paitsi perusopetuksen neljännen ja viidennen luokan oppilailla (Helakorpi & Kivimäki 2021).

Yksinäiseksi tuntevia nuoria on siis paljon ympärillämme, ja koronapandemian jälkimainingeissa todella huolestuttavassa määrin. Mitä siis voimme koulumaailmassa tehdä, jotta nuoremme voisivat mahdollisimman hyvin ja saisivat näin parhaat lähtökohdat aikuisuuteen ja omaan elämään? Mercuriassa opiskelijoiden ryhmäyttämiseen kiinnitetään lukuvuoden alussa erityisen suurta huomiota. Ensimmäisen vuosikurssin opiskelijat viettävät kokonaisen viikon toisiinsa tutustuen tehden erilaisia tehtäviä ja testejä, pelaten pelejä ja touhuten oman ryhmänsä kanssa. Koulumme tutorit, jotka koostuvat toisen vuoden opiskelijoista vetävät erilaisia ryhmäyttämisleikkejä ja kierrättävät uusia opiskelijoita ympäri koulua, jotta uusi ympäristö tulisi mahdollisimman nopeasti tutuksi.

Myös kodin ja koulun yhteistyö on erittäin tärkeää. Lukuvuoden alussa kannattaakin kotona olla herkillä kuuntelemassa nuorten kertomuksia koulupäivästä; onko löytynyt uusia kavereita ja miltä kouluun meneminen yleensä tuntuu. Mercuriassa on loistavat tukitoimet opiskelijoiden erityistarpeisiin. Opiskelijoiden henkisestä hyvinvoinnista vastaavat opiskelijahuoltoryhmämme kuraattori, psykologi ja psykiatrinen sairaanhoitaja, ja lisäksi oppilaitoksessamme on päivittäin tavattavissa terveydenhoitaja. Myös opintoihin liittyvissä haasteissa auttavat erityisopettajamme opiskelijan oman HOKS-ohjaajan kanssa.

Mercurian strategian mukaan opiskelija on meille aina ykkönen. Teemme kovasti töitä, että opiskelijat viihtyisivät meillä ja että he saisivat ensiluokkaista opetusta ja ohjausta tulevaisuuteen. Opiskelijakyselyiden mukaan olemmekin onnistuneet tässä loistavasti, sillä vuosittain teetettävien opiskelijakyselyiden mukaan jopa 96% opiskelijoistamme suosittelisi oppilaitostamme ja koulutuksiamme myös muille. Myös kolmen vuoden välein teetettävässä tasa-arvokyselyssä tulokset olivat loistavia: yli 96% opiskelijoistamme kokee olonsa turvalliseksi oppilaitoksessamme, ja opiskelijat kokevat voivansa ilmentää sukupuoltaan tai sukupuolettomuuttaan haluamallaan tavalla (Opiskelijoiden tasa-arvokysely 2020). Haluammekin, että jokainen opiskelija tuntee itsensä meillä arvostetuksi ja pystyy kasvamaan ihmisenä sellaiseksi kuin haluaa tulla.

Teksti: Satu Uronen, viestintäpäällikkö

Lähteet:

Helakorpi, Satu & Kivimäki, Hanne (2021) Lasten ja nuorten hyvinvointi – Kouluterveyskysely 2021: Iso osa lapsista ja nuorista on tyytyväisiä elämäänsä – yksinäisyyden tunne on yleistynyt. Tilastoraportti 30/2021. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.
http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2021091446139
https://www.mercuria.fi/tasa-arvo-mercuriassa/